Bisschop

Ghisbertus Masius

Ghisbertus Masius (1545-1614)
stelde orde op zaken na de beeldenstorm

Paus Clemens VIII benoemde op 1 november 1593 plebaan Ghisbertus Masius, in 1545 geboren in Zaltbommel, tot vierde bisschop van ’s Hertogenbosch. Masius, die de wat naargeestige wapenspreuk had ‘omnia mors aequat’, de dood maakt alles gelijk, kreeg mede door de gunstige politieke omstandigheden gelegenheid om in het bisdom orde op zaken te stellen. In 1612 hield hij een tweede diocesane synode; vele kerken die aan plundering en ontheiliging blootgestaan hadden, visiteerde en herwijdde hij. Ook maakte hij het mogelijk dat de Jezuieten zich in 1610 in de bisschopsstad vestigden. Masius stierf op 2 juli 1614 en werd in de St. Jan begraven. Zijn praalgraf is, hoewel zwaar gehavend, tot op heden één van de weinige monumenten in barokstijl die in de Bossche kathedraal bewaard zijn gebleven (foto); het vormt de meest kostbare herinnering aan de generatie bisschoppen van vóór 1629. In de Sint-Janskathedraal staat het grafmonument van Masius.