Bisschop

Wapen mgr. Hurkmans

Het wapen van bisschop Hurkmans laat in het midden een korenschoof zien en een adelaar. Het graan van de korenschoof verwijst naar brood en als zodanig naar de Eucharistie. Er zijn zeven aren afgebeeld, die verwijzen naar de zeven broden uit het verhaal van de broodvermenigvuldiging (Mt. 15,32-39 en Mc. 8,1-10). Jezus gaf vierduizend mensen te eten en er bleef zoveel over dat de Kerk daar nog altijd van kan uitdelen. De korenschoof staat ook voor de afkomst van de bisschop uit een geslacht van hardwerkende en gelovigen boeren.

De adelaar die daarnaast is afgebeeld, is het symbool van Sint Jan de Evangelist. Hij is de apostel van het Woord en de patroon van het bisdom, van de kathedraal en het Sint-Janscentrum. De inktkoker die de adelaar in zijn bek heeft, onderstreept dat Sint Jan een evangelie heeft geschreven.

Het is de heilige Geest die Woord en Sacrament op een bijzondere wijze in het bisschopsambt actueel maakt.

De wapenspreuk van de bisschop sluit hierop aan: ‘In virtute Spiritus Sancti’. Dit betekent: in de kracht van de H. Geest.