Bisschop

Wapen bisschop

Het bisschopswapen toont een gouden schild met daarop een arend of adelaar met geopende, naar boven gerichte vlucht, met een inktkoker in de snavel en om de kop een gouden aureool.
De adelaar is het symbool van de H. Johannes Evangelist, patroon van het bisdom en de kathedraal. Dit gouden schild is gebaseerd op het wapen van het bisdom.

Daarvoor een zilveren hartschild, beladen met een gegolfde balk van azuur en vergezeld van drie zuilen van sabel. Dit is het wapen van Vianen, de geboorteplaats van bisschop De Korte, met daarin een verwijzing naar Christus als bron van levend water (Johannes 4).
Dit zilveren hartschild is de helft van het bisschopswapen van bisschop De Korte als bisschop van Groningen-Leeuwarden.
Achter het schild een voordraagkruis, overtopt met een priesterhoed met ter weerszijden van het schild zes kwasten, alles van sinopel.