Bisschop

Nicolaas Zoesius

Nicolaus Zoesius (1564-1625)
gewijd en begraven in de Sint-Jan

De eerste bisschop van den Bosch, die in de Sint Jan werd gewijd was Nicolaus Zoesius: op 10 mei 1615. Hij koos als wapenspreuk ‘ex momento aeternitas’, uit een oogwenk de eeuwigheid. Zoesius kon voortbouwen op het werk van Masius. In 1615 herstelde hij in het gebouw van het Arme Fraterhuis het seminarie, dat ook reeds onder Metsius had bestaan. De catechese had zijn heel bijzondere aandacht en hij benadrukte de residentieplicht van de pastoors. Het klooster van de Norbertijnen te Postel werd tijdens zijn episcopaat tot zelfstandige abdij verheven. Tijdens een bezoek aan het Bossche College te Leuven, dat hij nog vóór zijn episcopaat had gesticht, stierf hij plotseling op 22 augustus 1625. Hij werd in de Sint Jan begraven, waar zijn grafzerk nog te zien is.