Bisschop

Joannes Zwijsen

Joannes Zwijsen (1794-1877)
bouwer aan de kerk in Nederland

Geen bisschop heeft zo’n invloed gehad op het kerkelijk leven in Nederland als Zwijsen. Het was de krachtfiguur waar de kerk in de 19e eeuw dringend behoefte had.
Als coadjutor van vicaris Den Dubbelden werd Joannes Zwijsen in 1842 titulair-bisschop van Gerra. Hij had een goede relatie met de toenmalige koninklijke familie en dat kan een rol hebben gespeeld in zijn carrière. Meteen na het herstel van de hiërarchie in 1853 werd hij niet alleen formeel bestuurder van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch, maar ook aartsbisschop van Utrecht. In die hoedanigheid heeft hij onder meer een Provinciaal Concilie georganiseerd in de Sint Jan, canoniek parochies gesticht, weeshuizen, kloosterordes, kerk- en armbesturen opgericht en het katholiek onderwijs opnieuw van de grond getild