Heiligverklaring Titus Brandsma

Wie is Titus Brandsma?

Hieronder treft u een korte levensloop aan van pater Titus Brandsma.  Een uitgebreide biografie is terug te vinden op de website van de Karmel. 

datumgeschiedenis
23-02-1881Geboren in Oegeklooster,
nabij Bolsward in Friesland
1892-1898Megen: Leerling van het gymnasium van de paters Franciscanen
17-09-1898Boxmeer: ingetreden bij de Karmel Orde in Boxmeer
03-10-1899Kloostergelofte afgelegd bij de Karmelieten
17-06-1905Tot priester gewijd in ’s-Hertogenbosch
25-10-1909Promotie aan de pauselijke universiteit Gregoriana te Rome
1909-1923Oss: Docent aan de Karmel priesteropleiding
1919 Hoofdredacteur R.K. regioblad De Stad Oss; wnd. Dir. R.K. Middelbare Handelsschool
1922/23 Oprichting van Carmel Lyceum in Oss en in Oldenzaal en Stichting Carmel College
1923-1942Nijmegen: Hoogleraar Filosofie en Geschiedenis v.d. Mystiek aan de Katholieke Universiteit
1932 Rector Magnificus: Diesrede over ‘Godsbegrip’
1935 Kritisch geschrift ‘De waan der zwakheid’ over Duitse Jodenvervolging
1936 Lid landelijk Comité van Waakzaamheid tegen nationaalsocialisme
1935-1942Bisschoppelijk adviseur Aartsbisdom Utrecht: over R.-K. media en journalistiek
5-10 januari 1942: Namens de Nederlandse bisschoppen/aartsbisschop Mgr. Jan de Jong persoonlijke rondgang langs R.-K. uitgevers en hoofdredacteuren. Afwijzing van de Duitse persmaatregel voor verplichte opname van NSB- advertenties door de dagbladen.
19-01-1942: Arrestatie in Nijmegen door de Duitse SichterheitsDienst.
Gevangenschap in:
- Strafgevangenis in Scheveningen (‘Oranjehotel’)
- Kamp Amersfoort
- Gevangenis in Kleef (doorgangsstation)
19-06-1942: Aankomst in concentratiekamp Dachau bij München
26-07-1942Sterfdatum in Dachau
Na zijn dood:
1982: Postuum Verzetsherdenkingskruis toegekend
3-11-1985: Zalig verklaard te Rome door Paus Johannes Paulus II
2005: In Nijmegen verkozen tot Grootste Nijmegenaar aller tijden
2015: Postuum onderscheiden als Ereburger van Oss
15-05-2022: Heilig verklaard te Rome door Paus Franciscus