Heiligverklaring Titus Brandsma

Teksten van Titus Brandsma

“Ik zou de klokken willen doen beieren om de wereld te zeggen, hoe schoon de liefde is.”

“Wij moeten een grote eerbied hebben voor het lijden, want het lijden is iets heiligs”

“Ik ben hier alleen, maar nooit was Onze Lieve Heer me zo nabij. Hij is mijn enige toeverlaat en ik voel me veilig en gelukkig.” (Scheveningen, Politiegevangenis, 23 jan. 1942)

“Ten allen tijde zijn er mensen geweest, die zo nodig, als martelaar voor de Kerk hun leven gaven.” (Den Haag, verhoor 21 jan. 1942)

“De tegenstellingen der beginselen zijn er. Voor de belijdenis ervan lijd ik met vreugde, wat er voor geleden moet worden. Mijn roeping tot de Kerk en tot het Priesterschap heeft mij zoveel heerlijks en moois gebracht, dat ik er ook graag iets onaangenaams voor op mij neem.” (Scheveningen, Politiegevangenis, 23 Jan 1942)

“Op deze Goede Vrijdag: Blijde, dankbare stemming, bij levendige voorstelling van het lijden van Christus in vereniging met ons lijden.” … “God voor ons, God met ons, God in ons, – Onze kracht.” (Doorgangskamp, Amersfoort 1942).

Gebed van pater Titus Brandsma uit de gevangenis
O, Jezus, als ik U aanschouw
Dan leeft weer dat ik van U hou
En dat ook Uw hart mij bemint
Nog wel als Uw bijzondren vrind.

Al vraagt dat mij meer lijdensmoed
Och, alle lijden is mij goed
Omdat ik daardoor U gelijk
En dit de weg is naar Uw Rijk

Ik ben gelukkig in mijn leed
Omdat ik het geen leed meer weet,
Maar ’t alleruitverkorenst lot
Dat mij vereent met U, o God.

0 laat mij hier maar stil alleen
Het kil en koud zijn om mij heen
En laat geen mensen bij mij toe
’t Alleen zijn word ik hier niet moe.

Want Gij. O Jezus, zijt bij mij
Ik was U nimmer zo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,
Uw bijzijn maakt mij alles goed

Hier vindt u een selectie van de teksten van Titus Brandsma.
Het Titus Brandsma Instituut werkt voor dit project samen met de Nederlandse Karmelprovincie. In de archieven van de Nederlandse Karmelprovincie worden ongeveer 5000 documenten van Titus Brandsma beheerd. Al deze documenten worden gedigitaliseerd. Een selectie van deze documenten wordt vervolgens gepubliceerd.