Heiligverklaring Titus Brandsma

Activiteiten

Rond de heiligverklaring van 15 mei zullen er verschillende activiteiten worden georganiseerd om deze heiligverklaring te vieren. Hier vindt u een overzicht van deze activiteiten (heeft u activiteiten die hier niet vermeld zijn, neem dan contact op)

Zondag 6 maart: Oecumenische vesper voor de heiligverklaring van Titus Brandsma (19.00 uur, in de Franciscusbasiliek van Bolsward).
De viering in oecumenisch verband is georganiseerd door de Zalige Titus Brandsma parochie van Bolsward met medewerking van leken Convent Karmel-Noord en bisschop Van den Hout als celebrant. Leken-Karmeliet ds. Herman de Vries uit Dokkum houdt de preek. Liederen tijdens de viering zijn gewijd aan Titus Brandsma en geschreven door musicus en leken-Karmeliet Chris Fictoor. Naast de bisschop en een vertegenwoordiger van de Nederlandse Karmel Orde zijn Friese burgerautoriteiten vertegenwoordig, zoals de Friese Commissaris van de Koning Arno Brok en burgemeester Jannewietske de Vries van gemeente Súdwest Fryslân.

Goede Vrijdag 15 april: Kruiswegloop Titus Brandsma (in Bonifatiuspark te Dokkum). Leken Convent Karmel Noord is ook betrokken bij een nieuwe uitvoering van de ‘Kruisweg van Titus Brandsma’ bij het nationaal heiligdom van de Bonifatiuskapel in Dokkum.  Musicus Chris Fictoor componeerde een kruisweglied. Leken-Karmeliet Herman de Vries m.m.v. pastoor Paul Verheijen schreef veertien eigentijdse lijdensmeditaties, tevens gewijd aan Titus Brandsma. De kruiswegstaties in het park bij de kapel zijn een ontwerp van Titus Brandsma en beeldend kunstenaar Jac Maris. De kruisweg  is pas na de oorlog in Dokkum gerealiseerd (1949), met statie 12 (de kruisiging) als In memoriam aan Titus Brandsma.  Op Goede vrijdag wordt de nieuwe Kruisweg van Titus Brandsma voor het eerst gelopen door de Pax Christi parochie in het kader van de a.s. heiligverklaring. Vanaf Pasen 2022 kunnen toekomstige bezoekers van de kruisweg deze ook op eigen gelegenheid lopen. Teksten en  muziek van de Kruisweg van Titus Brandsma zijn dan als audiotour te downloaden op de mobiele telefoon.

Vrijdag 13 mei tot maandag 16 mei: Rome-programma rondom heiligverklaring (Rome, Italië).
Klik hier voor de aankondiging van dit programma.

Zondag 22 mei:  Nationale Dankviering (‘smiddags in de Sint-Janskathedraal te ‘s-Hertogenbosch)
Na de heiligverklaring op 15 mei wordt een nationale dankviering voorbereid voor zondag 22 mei in de St. Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch. Daar zijn behalve Nederlandse bisschoppen ook vertegenwoordigers van de Karmel Orde, de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) en andere genodigden bij aanwezig.