Heiligverklaring Titus Brandsma

Reacties op heiligverklaring

Pater Titus Brandsma wordt op zondag 15 mei heiligverklaard. Dit heeft paus Franciscus op 4 maart om 10.30 uur tijdens een consistorie (een door de paus bijeengeroepen vergadering van kardinalen) officieel bekend gemaakt. Op deze website zal informatie gebundeld worden in aanloop naar de viering van 15 mei.

Er zijn veel vreugdevolle reacties op dit officiële bericht van de heiligverklaring:

De reactie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie: “De Nederlandse bisschoppen reageren verheugd op dit nieuws. De Nederlandse kerkprovincie zal met drie afgevaardigden vertegenwoordigd zijn bij de plechtigheid in Rome, in de personen van Willem Jacobus kardinaal Eijk, Mgr. Gerard de Korte en Mgr. Ron van den Hout. Titus Brandsma’s vele activiteiten voor kerk en samenleving, zijn principiële verzet tegens het nazisme en zijn martelaarsdood in het concentratiekamp Dachau getuigen van zijn rotsvaste geloof en intense betrokkenheid met medemensen. Hij was een inspiratiebron voor velen. Voor de internationale Karmel Orde is pater Titus een van hun belangrijkste 20ste-eeuwse leden die is heiligverklaard.”
Kardinaal Eijk: “De heiligverklaring van pater Titus Brandsma is een bijzonder en groots moment in de Nederlandse kerkgeschiedenis. Titus Brandsma was geestelijk adviseur van de Nederlandsche Rooms-Katholieke Journalistenvereniging. Als zodanig zette hij Mgr. (later kardinaal) Jan de Jong, de aartsbisschop van Utrecht, ertoe aan katholieke dagbladen te verbieden om N.S.B.-advertenties te plaatsen. De nazi-ideologie durfde hij openlijk te bestrijden. Dit kostte hem uiteindelijk zijn leven. Voor zijn trouw aan Christus had hij alles over. Hij is voor journalisten, universiteitsdocenten, religieuzen en vele anderen een lichtend voorbeeld, niet alleen in ons land, maar wereldwijd.” Klik hier voor de hele verklaring van de bisschoppen.

Bisschop Gerard de Korte van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch is dankbaar voor de officiële aankondiging van de heiligverklaring van pater Titus Brandsma. Pater Titus Brandsma heeft een groot deel van zijn leven doorgebracht binnen het bisdom in Megen, Boxmeer, Oss en Nijmegen.
Bisschop De Korte heeft een videoboodschap ingesproken in de Sint-Janskathedraal. In deze kathedraal is pater Titus Brandsma op 17 juni 1905 tot priester gewijd. In de gedachteniskapel van de kathedraal staat een buste van de heilige pater en een urn met as uit een massagraf van concentratiekamp Dachau. Mgr. De Korte noemt pater Titus een patroonheilige voor journalistiek en een heilige van vandaag. Verder spreekt Mgr. De Korte de wens uit om met velen naar Rome te gaan (Rome-programma) om de heiligverklaring van pater Titus Brandsma bij te kunnen wonen. Lees hier de hele reactie van Mgr. Gerard de Korte.


Bisschop Ron van den Hout (bisdom Groningen-Leeuwarden) noemt pater Titus Brandsma een veelzijdige en moderne heilige. Titus Brandsma is op 23 februari 1881 geboren in Oegeklooster, nabij Bolsward in Friesland. Mgr. Van Den Hout schrijft over de betekenis van pater Titus Brandsma voor Friesland: “Zijn inzet voor Friese emancipatie van eigen taal en cultuur in het onderwijs. Ook de totstandkoming van de Bonifatiuskapel in Dokkum met veertien kunstzinnige kruiswegstaties in het Processiepark is katholiek erfgoed op initiatief van Titus Brandsma. In 1926 preekte hij in het Fries bij de eerste grote Bonifatiusbedevaart. Heel ongebruikelijk in zijn tijd, maar bij Titus waren culturele eigenheid en het universele karakter van kerk en christelijk geloof nauw met elkaar verbonden.‘’ Lees hier de hele reactie van Mgr. Van den Hout.

Karmel
Uiteraard zijn er zeer vreugdevolle reacties van de Karmel-orde.
Reactie prior generaal, pater Míceál O’Neill: “This is the news we have been awaiting for a long time and it comes as the result of the Church’s recognition of the holiness and witness of Titus Brandsma. It is not without significance that we have this celebration at a time when truth and integrity is suffering seriously in the major conflicts that now threaten the peace of the world.”
Reactie prior provinciaal, pater Huub Welzen: “De Nederlandse Provincie Karmelieten en de gehele Karmelfamilie in Nederland zijn zeer verheugd met de aanstaande heiligverklaring van Titus Brandsma. Voor velen is hij een bron van inspiratie: zijn mystieke verhouding met God en de totale overgave aan zijn levensroeping, zijn grote inzet voor waarheid en gerechtigheid, voor de waardigheid van ieder mens ongeacht ras, kleur of gender, in al dit is hij een groot voorbeeld voor de hedendaagse karmelieten. We zijn dankbaar dat door zijn aanstaande heiligverklaring ook de innerlijke bron van het leven van Titus Brandsma aan het licht kan komen.”

Radboud Universiteit
Rector magnificus Han van Krieken
reageert op het nieuws van de heiligverklaring. ‘De heiligverklaring van Titus Brandsma zien wij als een bijzondere erkenning voor zijn leven, dat in dienst stond van zijn geloof èn zijn zorg voor de medemens en dat gekenmerkt werd door zijn hoogstaande moraal en moed. Brandsma was voorvechter van gerechtigheid en waarheid in de samenleving. Het gezamenlijke belang kreeg bij hem altijd voorrang boven eigenbelang en prestige. Hij bood weerstand aan een systeem van onderdrukking, discriminatie, onvrijheid en onmenselijkheid. Daarmee is hij tot op de dag van vandaag een inspiratiebron voor velen.’ Klik hier voor de reactie van de universiteit.

Titus Brandsma-parochies
Katholiekleven.nl deed een belrondje langs de pastoors van naar de nieuwe heilige vernoemde parochies. Daar wordt enthousiast maar ook heel nuchter op de heiligverklaring gereageerd. “Iemand wordt niet heilig door een heiligverklaring: het is een officiële erkenning van het feit dat iemand heilig ís”, luidt de eenduidige reactie.  Klik hier voor de reacties uit de parochies.