Opleiding – vorming

Opleiding tot leraar levensbeschouwing

LERAREN GEZOCHT

Het vak levensbeschouwing is een van de vakken dat een tekort heeft aan leraren. Ben je bevoegd voor een ander vak én heb je affiniteit met het vak levensbeschouwing? Dan hebben de leerlingen jou nodig!

Het aantal bevoegde leraren levensbeschouwing dat afkomstig is van de lerarenopleidingen is erg laag en onvoldoende voor de toekomstige vacatures. Dat is een zorgwekkende situatie waarover in het jaarlijks overleg tussen de bisschoppen van Breda en ’s-Hertogenbosch en de Raad van Bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) meermaals gesproken werd. Afgelopen juni 2021 realiseerde men zich dat er nu actie moest worden ondernomen om het vak levensbeschouwing voor het middelbaar onderwijs te behouden. Een interdiocesane werkgroep kreeg de opdracht de mogelijkheid van een diocesane opleidingsvariant te verkennen.

Al snel was duidelijk dat het een aanbod zou worden voor leraren die al voor een ander vak een onderwijsbevoegdheid bezitten én affiniteit hebben met het vak levensbeschouwing. De werkgroep werkte voortvarend aan een voorstel waardoor eind februari de bisschoppen en OMO akkoord konden gaan met een ‘tweejarige modulaire opleiding’.

Deze opleiding loopt tijdens twee schooljaren. Per schooljaar zijn er vier bijeenkomsten van twee dagen met een overnachting (vijf dagdelen per bijeenkomst). Het conferentiecentrum Abdijhof Mariënkroon in Nieuwkuijk zorgt voor ontvangst. Bij inschrijving voor deze opleiding (voor 1 mei 2022) mag een leraar vanaf de start van het schooljaar 2022-2023 lessen levensbeschouwing op zijn school geven, in de onder- en bovenbouw van het VMBO en in de onderbouw van HAVO en VWO.

Meer informatie over deze diocesane opleidingsvariant kunt u lezen in deze flyer