Opleiding – vorming

Opleiding godsdienstwetenschappen

Diocesane opleidingen aan het Sint-Janscentrum
Het Sint-Janscentrum (Papenhulst 4 in ‘s-Hertogenbosch) is het opleidingshuis van het bisdom. Naast de ambtsopleidingen – priesteropleiding en diakenopleiding – zijn er opleidingen voor lekengelovigen.

Zichzelf ten dienste stellen voor missionair pastoraat. 

Opleiding Godsdienstwetenschappen
De opleiding godsdienstwetenschappen valt onder de verantwoordelijkheid van het Sint-Bonifatiusinstituut in Vogelenzang dat een band heeft met de pauselijke universiteit van Lateranen te Rome. Hierdoor hebben de studenten van de opleiding godsdienstwetenschappen de mogelijkheid de graad van baccalaureaat of (vervolgens) licentiaat in de godsdienstwetenschappen te behalen.

De opleiding godsdienstwetenschappen aan het Sint-Janscentrum is een deeltijdopleiding voor gelovige leken, zowel voor mannen als voor vrouwen, die ingericht is in twee vormen: een zware (major) variant en een lichtere (minor)variant.

De major-variant geeft toegang tot het examen en het behalen van diploma’s.

De major-opleiding tot aan het baccalaureaatsexamen duurt zes jaar. De colleges worden gegeven op zaterdagen (een enkele keer gecombineerd met een donderdag en vrijdag), totaal 30 à 32 lesdagen per studiejaar. Naast deze lesdagen zijn er jaarlijks enkele bezinningsdagen.
Studenten die na het behalen van het baccalaureaatsdiploma (vgl. academische bachelor) verder willen studeren voor het behalen van een licentiaat (vgl. academische master), kunnen hiervoor terecht bij het Sint-Bonifatiusinstituut in Vogelenzang.

Het is mogelijk een minor-variant van deze opleiding te volgen. Het curriculum bevat minder vakken en van sommige vakken alleen het algemene inleidend gedeelte. De opleiding in deze variant duurt vijf jaar en heeft jaarlijks 14 lesdagen op zaterdag. Daarnaast zijn er ook in deze variant jaarlijks enkele bezinningsdagen.

Studenten die aan het Sint-Janscentrum de diaken- of catechistenopleiding volgen, nemen tenminste deel aan de minor-variant. Daarnaast is er voor hen een traject van geestelijke-pastorale vorming, inclusief stages.

De opleiding godsdienstwetenschappen (van het Sint-Bonifatiusinstituut) aan het Sint-Janscentrum is te volgen via facebook: Boni Sint Janscentrum en twitter: @SJCBoni

Studiegids: STUDIEGIDS 2023-2024

Formulier aanmelding: FORMULIER – Opleiding Godsdienstwetenschappen

Collegedagen: DATA 2023-2024