Opleiding – vorming

Opleiding tot catechist

Diocesane opleidingen aan het Sint-Janscentrum
Het Sint-Janscentrum (Papenhulst 4 in ‘s-Hertogenbosch) is het opleidingshuis van het bisdom. Naast de ambtsopleidingen – priesteropleiding en diakenopleiding – zijn er opleidingen voor lekengelovigen.

Opleiding Godsdienstwetenschappen
Een zesjarige deeltijd-opleiding. De colleges worden gegeven op zaterdagen (een enkele keer gecombineerd met een donderdag en vrijdag), totaal 30 lesdagen. Naast deze lesdagen zijn er jaarlijks enkele bezinningsdagen.

Het is mogelijk een minor-variant van deze opleiding te volgen. De opleiding in deze variant duurt vijf jaar en heeft jaarlijks 14 lesdagen op zaterdag. Daarnaast zijn er ook in deze variant jaarlijks enkele bezinningsdagen.

Studiegids: STUDIEGIDS OPLEIDING GODSDIENSTWETENSCHAPPEN (diaken- en catechistenopleiding)

Formulier aanmelding: FORMULIER – Opleiding Godsdienstwetenschappen

Catechistenopleiding
Een vijfjarige deeltijd-opleiding bestaande uit de minor-variant van bovenstaande opleiding Godsdienstwetenschappen aangevuld met een geestelijke-pastorale vorming gedurende de vijf jaar. De geestelijke pastorale vorming bestaat uit stages, stagebegeleiding, werkcolleges en practica, retraites en persoonlijke geestelijke begeleiding.

Studiegids: STUDIEGIDS catechistenopleiding

Folder: catechistenopleiding

Formulier aanmelding: catechistenopleiding 

Vragen / meer informatie: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl