Opleiding – vorming

Opleiding tot catechist

Diocesane opleidingen aan het Sint-Janscentrum
Het Sint-Janscentrum (Papenhulst 4 in ‘s-Hertogenbosch) is het opleidingshuis van het bisdom. Naast de ambtsopleidingen – priesteropleiding en diakenopleiding – zijn er opleidingen voor lekengelovigen.

Zichzelf ten dienste stellen voor missionair pastoraat. 

Catechistenopleiding
De catechistenopleiding is een pástorale opleiding voor gelovige leken, zowel mannen als vrouwen, die als catechist aan het werk willen in de parochie.

Een catechist wordt ‘voor de missionaire vernieuwing van de parochie gezonden’. Hij of zij gaat zich inzetten voor een drievoudig dienstwerk:
De vernieuwing van de catechese. Als catechist behartig je de volwassenen-, jongeren- en kindercatechese, volgens het model van ‘catechese als initiatie’.
De vernieuwing van de pastoraal. Als catechist ben je animator van missionaire activiteiten en projecten in de pastorale zorg van de parochie voor jongeren, gezinnen en ouderen.
De vernieuwing van de gelovigen en vrijwilligers in de parochie. Als catechist inspireer je andere gelovigen opdat deze de verantwoordelijkheid van hun doopsel serieus (gaan) nemen; je rust (nieuwe) vrijwilligers toe voor het (missionaire) werk van de parochie.

Degenen die als catechist aan het werk willen in het bisdom van ’s-Hertogenbosch, volgen wat vakken betreft tenminste de vijfjarige deeltijdopleiding godsdienstwetenschappen. Ze volgen dus colleges samen met andere studenten. Daarnaast nemen zij tegelijkertijd – gedurende de vijf jaren – deel aan de geestelijke-pastorale vorming. Deze vorming bestaat uit stages, stagebegeleiding, werkcolleges en practica, retraites en persoonlijke geestelijke begeleiding.  (inclusief stages). Beide delen samen vormen de catechistenopleiding.

De catechistenopleiding (opleiding godsdienstwetenschappen van het Sint-Bonifatiusinstituut aan het Sint-Janscentrum) is te volgen via facebook: Boni Sint Janscentrum en twitter: @SJCBoni.

Studiegids: STUDIEGIDS catechistenopleiding

Folder: catechistenopleiding

Formulier aanmelding: catechistenopleiding 

Vragen / meer informatie: studiesecretariaat@bisdomdenbosch.nl