Synode 2021-2023

Synode 2021-2023

Luisterende Kerk

Op deze pagina vindt u informatie, documenten en ondersteunend materiaal over de Algemene Bisschoppensynode die in oktober 2023 gepland staat. Het thema van de Bisschoppensynode is ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. In het weekend van 9 en 10 oktober 2021 opende paus Franciscus deze synode. Dit gebeurde met een openingssessie, gebed en een Eucharistieviering.

Diocesane fase
Op zondag 17 oktober 2021 werd de synode in ons bisdom geopend met een feestelijke Eucharistieviering en een Evensong in de Sint-Janskathedraal, voorgegaan door onze bisschop. Hiermee is het synodale proces in ons bisdom écht van start gegaan!

De basisvraag die in de synode van bisschoppen in 2023 beantwoord zal worden, is de vraag hoe wij als katholieken, geleid door de Heilige Geest, meer communio, meer participatio en meer missio kunnen tonen. Paus Franciscus heeft aan alle leden van onze wereldkerk gevraagd om hier materiaal voor aan te leveren, materiaal wat uiteindelijk zal leiden tot een document waar de bisschoppen in 2023 over zullen spreken tijdens de synode.

Input leveren: Doe mee aan de synodale raadpleging
De resultaten van de gesprekken binnen het bisdom van ‘s-Hertogenbosch mogen worden ingeleverd via de speciale weblink. Dit is dé manier waarop iedereen kan deelnemen en waarop alle input voor het synodedocument van ons bisdom verzameld wordt. Dit kan uiterlijk tot 1 mei 2022.

Ondersteunend materiaal en synode-documenten
Diverse documenten liggen ten grondslag aan de huidige synode. Deze synode-documenten bieden een goed inzicht in wat paus Franciscus met deze synode wil bereiken.

Om de synode vruchtbaar te laten zijn gaan we actief met elkaar in gesprek. Binnen het bisdom zal dat gebeuren binnen de verschillende diocesane gremia (lekenraad, diakenberaad, priesterraad, kathedraal kapittel, raad voor economische aangelegenheden etc.) maar ook binnen de parochies (met gelovigen, werkgroepen etc.), maar ook daarbuiten. Het bisdom wil hierbij graag ondersteunen door verschillende ondersteunende materialen aan te bieden.

Het synode-team van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch bestaat uit: Aletta Steensma, Freek van Genugten en vicaris-generaal Theo Lamers.
Vragen en/of opmerkingen stuur een email

NIEUWSBERICHTEN OVER DE SYNODE
Diocesaan rapport: Hoopvol luisterend naar Gods Geest – 3 juni 2022
Bisschop De Korte nodigt iedereen uit mee te praten over de toekomst van de katholieke geloofsgemeenschap – 11 februari 2022
Een synodale kerk? Jongeren, laat jullie stem horen! – 19 januari 2022
Professor Myriam Wijlens verzorgt inleiding op digitale netwerkbijeenkomst – 6 januari 2022
Openingsviering voorbereidingstraject Synode 2023 – 12 oktober 2021

Bisdom ontvangt gesprekshandreiking voor synode van de bisschoppenconferentie – 11 oktober 2021
Vaticaan: in drie fases op weg naar de bisschoppensynode 2023 – 25 mei 2021

GEBED VOOR DE SYNODE
Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw naam.
U alleen hebben wij om ons te geleiden,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.
Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.
Maak dat wij in U onze eenheid vinden,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid
en van wat juist is.
Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werkzaam bent,
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Download hier de gebedskaart.

#synod2023 #listeningchurch #synode #luisterendekerk #samenopweg #gebed #luisteren #metelkaaringesprek #dialoog