Professor Myriam Wijlens verzorgt inleiding op digitale netwerkbijeenkomst

Professor Myriam Wijlens verzorgt inleiding op digitale netwerkbijeenkomst

Afgelopen oktober heeft paus Franciscus de wereldwijde synode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ geopend. Dit wordt wel de grootste volksraadpleging van de geschiedenis genoemd. Op 17 oktober heeft Mgr. De Korte de diocesane fase van deze synode met een plechtige eucharistieviering en vespers ook in ons eigen bisdom gestart. Een van de doelen van deze diocesane fase is een rapport schrijven over de synodale kerk in ons bisdom, om zo de hele Kerk aan het woord te laten.

Belangrijk is dat we met elkaar in gesprek raken over de Kerk. Dat gesprek kan overal plaatsvinden: binnen de parochie, binnen werkgroepen, binnen het gezin, binnen gebedskringen, binnen caritasinstellingen, maar ook buiten de kerk. Naast ondersteunend materiaal om zelf in gesprek te gaan in de eigen parochie, organiseert het bisdom van ’s-Hertogenbosch een avond die in het teken zal staan van de synode.

Bijzondere netwerkbijeenkomst 11 januari
Op dinsdagavond 11 januari zal een online netwerkbijeenkomst plaatsvinden in het kader van het synodale proces. Vanwege de dan nog geldende coronamaatregelen is dit online-bijeenkomst. Om 18.30 uur zal de bijeenkomst starten met de Vespers, waarna een lezing zal volgen van professor Myriam Wijlens. Professor Wijlens, afkomstig uit Nederland, is professor kerkelijk recht aan de katholieke theologische faculteit van Erfurt (D). Zij is als consultor betrokken bij de bisschoppensynode, en zal ons meenemen in de theologische basis van de synodale kerk.

De Vespers en de lezing zullen voor iedereen toegankelijk zijn via het YouTube-kanaal van de Sint Janskathedraal, Sint-Jan Den Bosch – YouTube. De liturgie van de vespers is hier te downloaden. De liturgie van de vespers is hier te downloaden.

Digitaal gesprek
Pastorale teams en parochiebestuurders worden bijzonder uitgenodigd om digitaal met elkaar in te gesprek te gaan. Hiervoor zijn maximaal 150 plekken beschikbaar, die onderverdeeld worden in een aantal groepen. Met deze groepen willen we het gesprek over de thema’s op gang brengen, zodat vervolgens iedereen met de aangereikte mogelijkheden het gesprek in de parochie kan starten. De Heilige Geest werkt immers, door het doopsel, in ons allemaal.

De Nederlandse bisschoppen hebben drie thema’s ter bespreking centraal gesteld:
1. Vieren
2. Medeverantwoordelijkheid in de missie
3. Dialoog in kerk en samenleving

Terugkijken
De vespers vanuit de Sint-Janskathedraal en de lezing van professor Myriam Wijlens zijn hieronder terug te kijken via het YouTube-kanaal van Sint Jan Den Bosch.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn rondom het synodale proces in ons bisdom, dan kunt u de synodewerkgroep een e-mail sturen op het volgende adres: synode@bisdomdenbosch.nl, of u kunt contact opnemen met Aletta Steensma via 073 523 20 65 (telefonisch en whatsapp).