Vijf vragen aan Mgr. De Korte over de synodale kerk

Vijf vragen aan Mgr. De Korte over de synodale kerk

Op 17 oktober 2021 startte in de bisdommen wereldwijd de diocesane fase van de bisschoppensynode. In elk bisdom vonden op uitnodiging van paus Franciscus gesprekken plaats over onderwerpen en richtvragen die vanuit Rome werden aangereikt. Deze fase stond in het teken van luisteren en dialoog.

Diocesane en nationale rapporten
Voor de zomer van 2022 rondden de Nederlandse bisschoppen het verslag van de gesprekken af. De bisschoppen werden gevraagd om hun diocesane verslag in te brengen. Het Bossche synodeteam heeft namens Mgr. De Korte het diocesane rapport Hoopvol luisterend naar Gods Geestingestuurd. Op basis van alle diocesane rapporten is er een nationaal verslag geschreven. Deze synthese “Voor een synodale kerk; communio, participatio en missio” schetst een beeld van de diocesane fase van het synodaal proces in Nederland en de uitkomsten daarvan tot nu toe.

Mgr. De Korte over de synodale kerk
Bisschop De Korte stelt zichzelf de vraag hoe je katholiek kunt leven in Nederland en in het bijzonder in het Bossche bisdom. “Een spannende vraag”, vindt bisschop De Korte, want “wat is de eerste opdracht van de Kerk?” Het rapport naar aanleiding van het synodaal proces in het bisdom ‘s-Hertogenbosch gaf hem veel herkenning. “De aanbevelingen die eruit uitgerold zijn, vind ik heel relevant. Het gaat over hoe wij werkelijk een gemeenschap kunnen zijn. Maar ook: hoe kunnen wij meer aandacht besteden aan de jongeren? Dat is een belangrijk thema voor de voortgang van het kerkelijk leven in ons bisdom. De nadruk ligt op: ‘ga naar buiten’. En dat is ook wat paus Franciscus zegt: blijf niet in je bubbel zitten, maar probeer ook je naar buiten te richten.”

Aan het eind van dit jaar gaan de bisschoppen op Ad limina bezoek (van 7 tot en met 12 november). In Rome vieren ze samen de eucharistie bij de graven van de apostelen, ze hebben een ontmoeting met de paus en bezoeken diverse dicasteries (‘ministeries’) van de curie. Hoe zien de bisschoppen het ad limina bezoek als een uiting van de synodale Kerk? Ook deze vraag komt in de interviews naar voren.