Geslaagde webinar: ‘Hoopvol op weg naar een synodale Kerk’

Geslaagde webinar: ‘Hoopvol op weg naar een synodale Kerk’

Afgelopen woensdag 7 december boden het Netwerk Katholieke Vrouwen, de Konferentie Nederlandse Religieuzen en het bisdom van ‘s-Hertogenbosch een webinar aan met als titel ‘Hoopvol op weg naar een synodale kerk‘. Er was ruim belangstelling voor het webinar en de geluiden die we tot nog toe gehoord hebben, zijn positief.

Middels een korte  vragenlijst  kan iedereen vanuit zijn of haar parochie, gemeenschap, groep of individueel meedenken en input geven aan het vervolg van de synode.
Wacht niet om het webinar terug te zien of het vragenformulier voor de continentale fase in te vullen.

   – De vragenlijst kunt u hier invullen en inleveren!
   – U kunt de vespers en het webinar hier terugkijken.

Het vragenformulier kan tot 31 december 2022 ingeleverd worden, waarna aan de hand van alle antwoorden een document opgesteld wordt voor de Nederlandse delegatie die in februari 2023 in Praag deelneemt aan het gesprek van de Europese bisschoppen over de continentale fase van het synodaal proces.

Het werkdocument voor de continentale fase kunt u via de link openen.
De Nederlandse vertaling van dit document kunt u hier downloaden.