Sint-Janscentrum, vormingshuis van het bisdom, maakt zich op voor nieuw studiejaar

Sint-Janscentrum, vormingshuis van het bisdom, maakt zich op voor nieuw studiejaar

Op de valreep voor het zomerverlof zijn er in en rond het Sint-Janscentrum filmopnamen gemaakt. Vanwege Covid-19 heeft werving van nieuwe studenten voor de diocesane opleidingen enige vertraging opgelopen. Daarom zijn er enkele korte videofilmpjes gemaakt om het vormingshuis van het bisdom en de opleidingen die daar aangeboden worden, onder de aandacht te brengen.

Opleidingen van en voor het bisdom
In een eerste filmpje spreekt de bisschop over zijn overtuiging “dat onze parochies alleen maar toekomst hebben als katholieken hun verantwoordelijkheid nemen én als er leiders zijn: priesters, diakens, pastoraal werkers en steeds meer ook catechisten. Juist nu we inzetten op een missionaire kerk zijn deze leiders hard nodig.” De bisschop hoopt dan ook dat velen willen nadenken of één van de opleidingen bij hen past.

Het filmpje van de catechistenopleiding focust op de opleiding van mannen en vrouwen die gezonden zullen worden om zich speciaal in te zetten voor het missionaire pastoraat. Ze krijgen een drievoudige opdracht mee. Wat deze is? En wat studenten als Anneke van Hoek en Lissa Brugmans motiveert om zich aan dit werk te geven…. en of dit ook iets voor jou is? Kijk en luister!

Twee andere filmpjes zijn gewijd aan de ambtsopleidingen: de priesteropleiding en de opleiding tot permanent diaken.
Plebaan Vincent Blom blikt dankbaar terug op zijn opleiding tot priester en vertelt “we hebben behoefte aan inspirerende priesters en aan dienaars van de vreugde.” Maar hij stelt ook een heel directe vraag en hoopt dat er (jonge) mannen zijn die willen antwoorden “ja, graag!”
Jack Swaanen en Henk Welling vertellen over hun motivatie om diaken te worden en hoe ze steeds zoeken naar een balans tussen hun inzet in de parochie en hun aanwezigheid in hun gezin. Dat is een dingetje waar je serieus over moet nadenken. Maar dat diaken-zijn de moeite waard is, daar zijn beiden van overtuigd. Ze roepen dan ook op: denk er eens over na of diaken zijn niet iets voor jou is!

Vakantietijd
Het Sint-Janscentrum sluit wat de opleidingen betreft voor even de deuren. De vakantietijd is immers aangebroken. Dat is een tijd om tot rust te komen, de lege accu terug op te laden en misschien wel een nieuwe weg te gaan in het leven. Neem rustig de tijd om te kijken en te luisteren – de filmpjes duren elk nog geen 7 minuten! – en na te denken, vragen te stellen, indrukken te delen, een keuze te maken en misschien wel een stap te zetten door je aan te melden voor één van de opleidingen. Weet dat je van harte welkom bent!