School en parochie: is er ruimte voor een nieuw verhaal?

School en parochie: is er ruimte voor een nieuw verhaal?

We kunnen gerust stellen dat, door ontwikkelingen in onderwijs, maatschappij en Kerk, school en parochie elkaar vaak uit het oog zijn verloren. Het is eerder vanzelfsprekend dat er geen contact is tussen school en parochie. Dat is enerzijds jammer, anderzijds betekent het dat er misschien weer ruimte is om het contact opnieuw aan te gaan.

Is er ruimte om de verstandhouding opnieuw vorm te geven? We zijn hoopvol, en vermoeden van wel. We denken dat het tijd is voor een nieuw verhaal! Graag nodigen wij u uit voor een studiedag met dit onderwerp op woensdagmiddag 21 september 2022.

Lees verder….