School en parochie: is er ruimte voor een nieuw verhaal?

School en parochie: is er ruimte voor een nieuw verhaal?

School en parochie: is er ruimte voor een nieuw verhaal?

We kunnen gerust stellen dat, door ontwikkelingen in onderwijs, maatschappij en Kerk, school en parochie elkaar vaak uit het oog zijn verloren. Het is eerder vanzelfsprekend dat er geen contact is tussen school en parochie. Dat is enerzijds jammer, anderzijds betekent het dat er misschien weer ruimte is om het contact opnieuw aan te gaan.

Is er ruimte om de verstandhouding opnieuw vorm te geven? We zijn hoopvol, en vermoeden van wel. We denken dat het tijd is voor een nieuw verhaal! Graag nodigen wij u uit voor een studiedag met dit onderwerp op woensdagmiddag 21 september 2022.

Deze studiemiddag was eerder gepland op 22 april. In verband met de Koningsspelen hebben wij gemeend deze datum te moeten herzien.

Tijdens deze middag willen we nieuwe mogelijkheden onderzoeken, die door school en parochie van harte omarmd kunnen worden.

We laten ons daarbij inspireren door Hans Geybels. Hij doceert Kerk, geloof en media aan de  KU Leuven Daarnaast is hij gedelegeerd bestuurder van het christelijk impulsforum Logia. Hij is op weg met enkele schooldirecteuren rond de christelijke identiteit van de school. Kun je samen evangelieverhalen lezen, er handen en voeten aan geven op school, en dit met elkaar delen, keer op keer? Kun je met leerlingen die extra mijl gaan?

Jos van Zutphen reageert op het betoog van Hans Geybels. Hij zal aangeven welke mogelijkheden hij ziet in de Nederlandse situatie. Jos van Zutphen is directeur (RDO) en ontwerper van Speelleercentrum De Wijde Wereld in Uden.

Programma
12.00 uur              Ontvangst met een broodje
12.30 uur              Start met inleiding Hans Geybels
Reactie Jos van Zutphen en discussie met deelnemers
14.00 uur              Interactieve verwerking
15.00 uur              Uitwisseling en ‘next step’
15.30 uur              Sluiting

Locatie
Sint Janscentrum – Papenhulst 4 – 5211 LC ‘s-Hertogenbosch

We nodigen binnen de scholen met name bestuurders en directieleden uit, met een hart voor geloven. Van parochies nodigen we diegenen uit met een hart voor de school.

Deze studiedag wordt georganiseerd door de afdeling ‘Familiepastoraat’ van het bisdom van ’s-Hertogenbosch, in samenwerking met diaken Bart Jansen, bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs van ditzelfde bisdom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl.

Graag aanmelden vóór vrijdag 16 september 2022, via aanmelding@bisdomdenbosch.nl

We kijken uit naar uw komst!