prof. dr. H.W.M. Rikhof benoemd tot lid Kathedraal Kapittel

prof. dr. H.W.M. Rikhof benoemd tot lid Kathedraal Kapittel

Bisschop De Korte heeft prof. dr. H.W.M. Rikhof uit de Heilig Landstichting per 15 juni 2020 benoemd tot lid van het Kathedraal Kapittel.

Het kathedraal kapittel komt drie à vier keer per jaar in vergadering bijeen. Het is gebruikelijk dat zij samenkomen in de zogenoemde kapittelzaal in het bisschoppelijk paleis aan de Parade 11.

Wanneer de bisschopszetel vacant is, bijvoorbeeld na overlijden van de bisschop, heeft het kapittel een bijzondere taak. Het moet dan binnen acht dagen een waarnemend bestuurder (diocesane administrator) aanwijzen. Wanneer een nieuwe bisschop benoemd moet worden, stelt het kapittel een geheime voordracht van drie bisschopskandidaten op. Voor meer informatie over het kathedraal kapittel klik hier

C.V. prof. dr. H.W.M. Rikhof

geboren            7 november 1948 Oldenzaal

1961-1967         gymnasium klein seminarie Apeldoorn

1967-1974         theologie aan KTHU/Rijksuniversiteit Utrecht

1974-1975         stage Presikhaaf

1975-1978         promotieonderzoek Oxford

1979                  docent theologie KUN

1981                  promotie (A)

1981-1986         pastoraal werk in Milligen a/d Rijn

1983                  priesterwijding

1992-2007         hoogleraar systematische theologie Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht

2007-2011         hoogleraar systematische theologie, Faculteit Katholieke Theologie Universiteit van Tilburg

sinds 2011         als pastor verbonden aan de Cenakelkerk H. Landstichting