Eerste nieuwe onderscheiding voor Mgr. Hurkmans

Eerste nieuwe onderscheiding voor Mgr. Hurkmans

Het bisdom van ‘s-Hertogenbosch heeft een nieuwe diocesane onderscheiding ingesteld: de H. Johannes-Evangelistpenning.

De H. Johannes-Evangelistpenning is bestemd om diegenen te onderscheiden die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Kerk in het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Dit kan zijn op parochieel, dekenaal of diocesaan niveau.

Als blijk van waardering voor zijn grote inzet voor het bisdom van ‘s-Hertogenbosch heeft bisschop De Korte ervoor gekozen de eerste H. Johannes-Evangelistpenning te overhandigen aan emeritus-bisschop Hurkmans. De overhandiging vond plaats in het Sint-Janscentrum tijdens een hartelijke ontmoeting tussen beide bisschoppen.

Meer informatie over de diocesane onderscheiding, klik hier.