Geloofsgemeenschappen

Nijmegen

Dekenaat Nijmegen
waarnemend deken: prof. dr. E.J.J.M. Kimman sj

caritasinstelling    
– Dekenale Caritas Instelling
   info@DCI.nl

Parochie Heilige Stefanus
Berg en Dalseweg 40, 6521 JJ Nijmegen
Website van de parochie
pastoraal team     
– prof. dr. E.J.J.M. Kimman sj, pastoor
– J.A.A. van Eijk, pastor
– H.G.T.J. Miltenburg, pastor
– drs. S. van der Vinne, pastor
– J.C.A. van Zonneveld, assistent
– drs. J.A. Hamers, pastoraal werker
kerken                 
– Nijmegen, Maria Geboorte
– Nijmegen, H. Antonius Abt (Hees)
– Nijmegen, H. Agnes (Lindenholt)
– Nijmegen, H. Antonius van Padua
– Nijmegen, H. Dominicus
– Nijmegen, Goede Herder (Neerbosch)
– Nijmegen, Petrus Canisius

Parochie Heilige Drie-Eenheid
Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen
Website van de parochie
pastoraal team     
– drs. J.H.E.T.M. Grubben, pastoor
– E.Y.K. Awayevu CSSp, pastor
– prof. dr. H.W.M. Rikhof, pastor-assistent
– drs. ing. P.J.M. Menting, diaken
– H.B.W.M. Welling, diaken
– mevr. drs. J.A.M.F. van der Meer, pastoraal werkster
– mevr. dr. Th.J.M. Versteegen, pastoraal werkster
kerken                 
– Nijmegen, H. Antonius van Padua
– Nijmegen, Allerheiligst Sacrament (Brakkenstein)
– Nijmegen, H. Antonius Abt (Kruispuntkerk)
– Nijmegen, H.H. Johannes en Jacobus (Dukenburg)
– Nijmegen, OLV van Lourdes
– Berg en Dal, OLV van het H. Hart
– H. Landstichting, H. Antonius van Padua (Cenakelkerk)
– Malden, H. Antonius Abt

Parochie H.H. Cosmas en Damianus
Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek
Website van de parochie
pastoraal team     
– A.J.M. van Velthoven sss, waarnemend pastoor
– A.A. van Rooij, diaken
– mevr. J.W.G.M. Huisintveld, pastoraal werkster
drs. P.A.G.M. Pot, pastoraal werker
kerken                 
– Groesbeek   Cosmas en Damianus
– Groesbeek   H. Antonius van Padua
– Groesbeek   Goddelijk Hart van Jezus

Parochie Maria ten Hemelopneming
Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Website van de parochie
pastoraal team     
– Th.P.H. Franken, pastoor
caritasinstelling    
– R.K. Parochiële Caritasinstelling
   C R Waiboerweg 4, 6566 CJ Millingen aan de Rijn
kerken                 
– Millingen aan de Rijn, H. Antonius van Padua
– Kekerdom, H. Laurentius
– Ooij en Persingen, H. Hubertus