Er was eens… parochies

Er was eens… parochies

Op ontdekkingstocht naar Maria op zaterdag 3 juli in Den Bosch 

Waarom een bedevaart?

Samen op bedevaart zijn laat contacten tot bloei komen en creëert verbinding, zeker na de lange periode van afstand die achter ons ligt. Daarnaast maken gezinnen op een speelse manier kennis met de persoon van Maria en met het fenomeen bedevaart.

Programma van de dag

Meer over het programma van de bedevaart leest u hier. De kosten voor de dag bedragen € 5,00 per persoon.

Voor wie?  

Voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Papa’s, mamma’s, opa’s en oma’s, broers, zusjes en vriendjes zijn allemaal van harte welkom. We hopen  op gezinnen in  parochieverband, begeleid door een teamlid. Gezinnen kunnen ook ‘los’ inschrijven.

Covid-19  

De bedevaart wordt georganiseerd conform de dan geldende corona-maatregelen. Op de dag zelf vragen we de gezinnen om een gezondheidscheck in te vullen. Alle activiteiten spelen zich zoveel mogelijk buiten af. Ook bij slechter weer zullen de activiteiten doorgaan: en mogelijk buitje hoort bij een bedevaart. In ieder geval kan iedereen kan droog en veilig lunchen. Om ieders veiligheid te kunnen garanderen is een maximumaantal deelnemers vastgesteld: 300 personen, ongeveer 75 gezinnen.

Met de bus

Parochies die veel moeten reizen kunnen gebruik maken van georganiseerd busvervoer. Dit is bij de prijs inbegrepen.

Organisatie vanuit de parochie

In principe wordt de bedevaart georganiseerd vanuit de parochie.

  1. U nodigt de gezinnen uit, bijvoorbeeld gezinnen van communicanten, doopouders met grotere kinderen, misdienaars met hun gezin, gezinnen van kindercatechesegroepjes enz.
    Promotiemateriaal vindt u hier. De tweede mail die u ontvangt kunt u gebruiken als uitnodiging en doorsturen naar de gezinnen.
  2. Als aanspreekpunt voor de bedevaart is het belangrijk een contactpersoon aan te stellen. Via familiepastoraat@bisdomdenbosch.nlhoren we graag wie dit is voor uw parochie.
  3. Aanmelden gebeurt bij het Huis voor de Pelgrim, via deze link. De inschrijftijd is verlengd! Inschrijven vóór 12 juni. We vragen gezinnen aan de parochie te laten weten dat zij gaan.
  4. Busvervoer, het precieze verloop van de dag, enz. sluit de organisatie kort met de contactpersoon van de parochie.

Organisatie  van de bedevaart

De organisatie is in handen van een werkgroep, bestaande uit Ingrid van Meer en Manon van den Broek van Team Familiepastoraat, Hennie van Hattum van de Franciscusparochie in Veghel, Chantal Piters van het Huis voor de Pelgrim en William Bekker vanuit de Broederschap OLV van den Bosch.

Informatie

Voor uw vragen rond het programma en de organisatie kunt u terecht bij Manon van den Broek via familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl of tel. 06 33050794. 

Voor specifieke vragen rondom aanmelding en busvervoer neemt u contact op met Chantal; Piters van het Huis voor de Pelgrim: : c.piters@huisvoordepelgrim.nl of tel.nr. 043 – 3215715.

De meest recente informatie vindt u steeds op de pagina van de website van het bisdom van ’s-Hertogenbosch.