7e noveendag – 9 november

7e noveendag – 9 november

Klik voor Kindernoveen

Reflectie: in gesprek met boeren.
Als kerk staan we voor een bewezen geloofstraditie die via de generaties wordt doorgegeven van mens tot mens. Een traditie met een blijde boodschap waarin juist de gemeenschap wordt aangesproken en de mens in verdrukking verheven. Hoe zit dit dan in gesprek met de agrarische actualiteit? Boeren en tuinders, die zorgen voor eten, drinken, onderhouden een groot deel van ons landschap en hebben oog voor een leefbaar platteland. Hoog tijd voor een goed gesprek in een veilige omgeving.

Beluister het bijzondere en gevoelige gesprek dat pastoraal werker Jack Steeghs van de parochie De Twaalf Apostelen te Wijchen met een aantal boeren had aan de keukentafel, waar gedachten, zorgen, verdriet, taart en wensen samen gedeeld werd.

 

Het gesprek wordt afgesloten met het toevertrouwen van wensen aan een groot rood hart; een groot hart onder ieders riem. In dankbaarheid voor het openhartige gesprek en de wensen bidden we vandaag na het beluisteren van het gesprek het Onze Vader:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Morgen gaan de zusters dominicanessen van Neerbosch te Nijmegen ons voor in gebed op de een na laatste noveendag.
De kindernoveen staat om 10.00 uur al op deze website en vanaf 19.00 uur kun je aansluiten bij de speciale vespers van de zusters!

Alle noveendagen zijn hier terug te vinden.


Kindernoveen

Kijk naar de derde aflevering van het Geheim van Sint Maarten (voor alle leeftijden).
Luister samen naar het verhaal dat Veerle dit keer hoort op haar koptelefoon. Het gaat over de arme weduwe, de muntjes van de arme vrouw:

Onderbouw
Midden- en bovenbouw

Hoe lijken de vrouw en Sint Maarten op elkaar?

Wij bidden…
Vader God, geef ons het verstand van Martinus,
zodat wij niet alleen denken aan mooie dingen om zelf te hebben.
Martinus sneed zijn mooie mantel in tweeën.
Alle kinderen in de wereld smeken om te mogen leven.
Alles wat ik bezit, heb ik van U gekregen.
Leer mij het weggeven, zoals U dat deed.
Dan zullen we U blij maken.
Amen