In Memoriam J.M. van Sambeek

Johannes Martinus van Sambeek 6 juli overleden.

Aankondiging verruiming protocol

foto Ramon Mangold

Fotoverslag: Vanaf Sacramentsdag kan men weer te communie gaan.

Foto’s van Ramon Mangold op katholiekleven.nl

HET FEEST VAN DE ZOETE MOEDER EN ZOMER 2020

Twaalfde Woord ter Bemoediging - 1 juli 2020

Jong Bisdom Den Bosch – Vieren en ontmoeten met koffie en thee!

Zondag 12 juli 2020

Vieren na 1 juli: aantal deelnemers kan variëren naar gelang ruimte in kerkgebouw

Protocol - Processies - Zingen

Mgr. De Korte pleit voor mildheid en barmhartigheid in debatten zoals over racisme

'God is de Schepper van alle mensen, Hij bemint ieder van ons.'

OVER MENSENVISSERS EN VERBINDEN – Hoogfeest H. Petrus en H. Paulus

Elfde Woord ter Bemoediging - 29 juni Hoogfeest Petrus en Paulus, apostelen

Een stapje opzij en een stapje vooruit

In Memoriam R.W.M. Geurts

Emeritus-diaken Rein Geurts 12 juni overleden

BROOD VAN HET LEVEN – Sacramentsdag 2020

Tiende Woord ter Bemoediging - 8 juni 2020

Gezins- en jongerenbedevaart gaat niet door.

Bedevaart van oktober 2020 is geannuleerd.