Als het stil en leeg wordt om je heen…

Blog van team Jong Bisdom Den Bosch

Vragen en antwoorden bij protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalvemeter’

Publicatie: 29 mei 2020

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen: ‘Mogen wij u een vraag stellen?’

‘Mogen we opnieuw beseffen dat God dicht bij ons is’

“Gods Geest wil jullie sterk maken en moed geven”

Videoboodschap bisschop De Korte aan de vormelingen

JBDB: Online Vieren & Ontmoeten

FEEST VAN DE HERSCHEPPING – Pinksteren 2020

Protocol vieringen in de R.-K. Kerk vanaf 1 juni, uitreiking Heilige Communie vanaf 14 juni.

Bisschoppen komen met protocol "kerkelijk leven op anderhalve meter"

Wijziging sabbatregeling

Onlangs is de regeling voor de sabbat aangepast.

5 jaar encycliek Laudato si’

videoboodschap bisschop De Korte

HET THUISKOMEN VAN JEZUS EN CORONA – Hemelvaart 2020

Achtste Woord ter Bemoediging - 18 mei 2020

In Memoriam A.L. van Zeelst ofm

pater van Zeelst 10 mei overleden

In Memoriam A.A. Sanders

emeritus-pastoor A.A. Sanders 11 mei overleden