PaasChallenge in de parochies voor het hele gezin: “Wees niet bang!”

Een online spel voor gezinnen in de parochie.

AVG-nieuws: internetcriminelen geven zich opnieuw uit voor pastorale beroepskrachten

PLAATSEN VAN GENEZING

Negende Woord ter Bemoediging (22 februari 2021)

Coronamaatregelen Wereldkerk blijven van kracht voor vieringen van de Goede Week

Berichtgeving van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst

Vier Pasen!

De Nederlandse bisschoppen roepen met speciale website iedereen op om Pasen te vieren.

Masterclass Interactieve programma’s

vrijdag 5 maart om 13.30 uur

Stille Omgang 2021 in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 maart alleen online

Online viering en video van de route.

Veertigdagentijd een tijd om geloof, hoop en liefde te hernieuwen

Boodschap paus Franciscus bij aanvang veertigdagentijd

OP WEG NAAR NIEUW LEVEN

Achtste Woord ter Bemoediging - Veertigdagentijd 2021

Aswoensdag: start van de veertigdagentijd

opleggen van as - gebedskaarten - catechese

Koning bij opening Jaar van het Brabants Kloosterleven

De opening is live te volgen: woensdag 10 februari 14.00 - 15.00 uur.

Boodschap van paus Franciscus voor Wereldziekendag 11 februari

vertrouwensrelatie aan basis ziekenzorg