Vieringen Paastriduüm met bisschop De Korte

Vieringen Paastriduüm met bisschop De Korte

Het Paastriduüm begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de vespers van paaszondag. Bisschop De Korte legt in een filmpje op vierpasen.nl uit wat Witte Donderdag voor hem betekent en wat de kern is van wat we op deze dag vieren.

Het Paastriduüm zal in 2021 vanwege de geldende coronamaatregelen anders gevierd worden dan gebruikelijk het geval is. De vieringen zijn aangepast en het aantal aanwezige gelovigen beperkt. De pontificale vieringen zijn allemaal live te volgen via het YouTube-kanaal van de Sint-Janskathedraal.

Donderdag 1 april 2021: Avondmis van Witte Donderdag
Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde. In navolging van Jezus wast normaal gezien de bisschop deze avond de voeten van enkele gelovigen. Vanwege de coronamaatregelen blijft de voetwassing dit jaar achterwege. Na de viering wordt het H. Sacrament in processie naar het rustaltaar gebracht waar een wake gehouden wordt op het woord van de Heer: “waakt en bidt opdat gij niet op de bekoring ingaat.” Om de eenheid met de verlaten en lijdende Heer uit te drukken worden het altaar en de altaarruimte van alle versierselen ontdaan. Na de viering is er gelegenheid tot aanbidding.

Sint-Janskathedraal: 19.00 uur (Pontificale Eucharistieviering met bisschop De Korte).

Vrijdag 2 april 2021: Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer
Verplichte vasten- en onthoudingsdag

Op Goede Vrijdag komt de Kerk samen rond het kruis, het passieverhaal en gedenkt biddend en vastend de stervende Heer. We lezen uit de Schrift over de lijdende dienstknecht met als hoogtepunt het lijdensverhaal volgens Johannes. In de grote voorbede van Goede Vrijdag bidden we voor de noden van Kerk en wereld. Daarna brengen we hulde aan het kruis waardoor we verlost zijn. Volgens een aloude traditie van de Kerk is er op Goede Vrijdag en Paaszaterdag geen eucharistie, maar een korte communiedienst.

Sint-Janskathedraal: 15.00 uur (Pontificale viering met bisschop De Korte) – 19.00 uur (Kruisweg).

Zaterdag 3 april 2021: Paaszaterdag / Stille zaterdag

Plechtige Paaswake.
Op Paaszaterdagavond na het invallen van de duisternis (de paaswake kan daarmee op z’n vroegst om 20.30 uur gevierd worden) komen de gelovigen samen. Het nieuwe vuur wordt ontstoken en gezegend. De Paaskaars de donkere kathedraal binnengedragen. Dan weerklinkt de lofzang op de Paaskaars. Een wake van lezingen en gebeden volgt om uit te monden in het feestelijk gloria van de Mis en het Paasalleluia. Na de paashomilie vindt de zegening van het doopwater plaats en de toediening van doopsel en vormsel waardoor deze nieuwe christenen deelkrijgen aan het Pasen van de Heer. Als ook alle aanwezigen hun doopbeloften hebben vernieuwd en zijn besprenkeld met het nieuwe doopwater, vindt de feestelijke eucharistie van Pasen plaats.

Sint-Janskathedraal: 19.00 uur (Pontificale Eucharistieviering met bisschop De Korte).

Zondag 4 april 2021: Paaszondag – Verrijzenis van de Heer (hoogfeest)
Sint-Janskathedraal: 10.00 (Pontificale Eucharistieviering met bisschop De Korte) – 12.00 uur.

Lees hier de paasbrief van bisschop De Korte: MET CHRISTUS OPSTAAN TOT NIEUW LEVEN

Het verrijzenisfeest van de Heer duurt in de liturgie 50 dagen lang. De verrijzenis is immers het centrum van ons geloof, de bron van onze redding: de Heer leeft en Hij is met ons!