Verslag: JBDB on Tour in Nijmegen!

Verslag: JBDB on Tour in Nijmegen!

Donderdagavond 13 februari vond de derde verdiepingsavond van Jong Bisdom Den Bosch plaats in samenwerking met de Katholieke Studenten Nijmegen – KSN Collegetour. Een dertigtal jongeren kwamen samen in de kelders van de Maria Geboortekerk alwaar zij een inspirerende kijk op de Eucharistie kregen onder leiding van Dr. Samuel Goyvaerts.

Verhef je hart.

“Verhef je hart, en niet je telefoon om foto’s te maken!” zo sprak Paus Franciscus de gelovigen toe tijdens één van zijn toespraken over de H. Mis. De Eucharistie is het hart van het geloofsleven. Toch kan het soms moeilijk zijn om de H. Mis te begrijpen en te beleven. Dr. Samuel Goyvaerts – de spreker van deze verdiepingsavond – schreef naar aanleiding van de reeks catechese van de Paus en boekje over de H. Mis. “De tijd was helaas te kort om het hele boekje te behandelen, maar Dr. Samuel had enkele hoofdstukken eruit gelicht en nam ons mee in een heldere en ook wel vernieuwende wijze van kijken naar de eucharistie”, aldus jongerenwerkster Ingrid van Zeeland.

Geluiden vanuit de jongeren.

Deze verdiepingsavond sloot goed aan bij de ervaringen en kijk op de Eucharistie van de aanwezige jongeren. Enkele geluiden bij de borrel en na afloop van deze avond waren:

Ylona: “Wat bij mij vooral is blijven hangen is dat de Eucharistieviering ook een vorm van bidden is en dus geen ‘show’ van de priester alleen. Wij als gelovigen dienen actief mee te doen aan de Eucharistieviering door mee te zingen en te bidden. Daardoor krijg je ook werkelijk kracht en liefde van God om deze door te geven aan je naasten”.

Willem-Jan: “De inspiratieavond door dr. Samuel Goyvaerts was voor mij (positief) verrassend! Dr. Goyvaerts liet ons op een luchtige, maar toch verdiepende manier – met de woorden van Paus Franciscus – vanuit een ander perspectief aankijken tegen het vieren van de Eucharistie. Wat mij hierin het sterkste heeft geraakt is de rol van de gemeenschap en van jou als kerkganger, dat deze nog groter is dan ik voorheen dacht. Uiteindelijk had het voor mij als uitwerking dat ik de Eucharistieviering in het aansluitende weekend op een nog intensere manier mocht beleven!”

Gedelegeerde René Lamers: “Dat het geen herinnering dient te zijn zoals het ooit is ontstaan, maar dat het elke keer weer opnieuw geopend en geopenbaard wordt in jouw leven hier en nu. De passende vergelijking is de kus die je elkaar als gehuwden geeft dat het huwelijk daardoor elke keer weer opnieuw beleefd wordt in plaats van terug te kijken in het fotoalbum met de blik van ‘dat was ooit eens’. Zo is dat met, tijdens en in de beleving en vieren van de H. Eucharistie”.

De eerder geplande vierde verdiepingsavond in Eindhoven op vrijdag 15 mei 2020 komt te vervallen. Hiervoor in de plaats zal er een jongerenprogramma en filmavond zijn in het kader van de Week van Bernadette in Den Bosch. Van harte welkom.

Stay Tuned!