veel gestelde vragen

veel gestelde vragen

Wat is het doel van deze synodale raadpleging?
Paus Franciscus vraagt van de bisschoppen over de hele wereld om te luisteren. Luisteren naar wat de gelovigen én alle mensen van goede wil in het eigen bisdom zeggen over de synodale Kerk. Dat is dan ook het belangrijkste doel van deze weblink, een gelegenheid bieden om uzelf te laten horen.

Na het luisteren volgt er onderscheiding. Wat zeggen al deze geluiden, waar klinkt de Heilige Geest heel duidelijk in door, en wat vraagt Zij van ons als Kerk? Dit kunt u ook zelf ervaren in lokale groepsgesprekken, wat door het bisdom wordt gestimuleerd. De uiteindelijke onderscheiding van alle geluiden ligt bij onze bisschop. Maar om te kunnen onderscheiden, is er natuurlijk wel informatie nodig. En daar kunt u ons bij helpen door de weblink te gebruiken en het gesprek aan te gaan!

Ik wil graag deze weblink goed voorbereid invullen. Hoe zorg ik hier voor?
Om van te voren alvast wat te reflecteren over de vragen, om het gesprek met elkaar aan te gaan, of om als groepsleider het groepsgesprek voor te bereiden, vindt u hier de inhoudelijke vragen en thema’s die in de weblink worden gesteld.

Ik wil mijn eigen gedachtes delen rondom de synode. Kan dit in deze weblink?
Jazeker, in deze weblink kunt u uw eigen gedachtes kwijt omtrent de synodale thema’s die vanuit de Bisschoppenconferentie zijn aangeleverd. Nu gaat de synode natuurlijk over het samen Kerk zijn, en daarvoor is het gesprek noodzakelijk. Wij raden u daarom sterk aan om uw gedachten met anderen te delen, voor u de weblink invult. Maar uw inbreng zal natuurlijk ook worden meegenomen als u deze nog niet met anderen heeft gedeeld.

Ik ben gespreksleider. Kan ik gebruik maken van deze weblink?
Omdat het gesprek zo belangrijk is op de synodale weg, is er in deze weblink ook de mogelijkheid om deze voor een groep in te vullen. Dit kan tijdens het gesprek zelf, door gezamenlijk de gestelde vragen te beantwoorden, maar dit kan ook als u gespreksleider was bij een groep en naderhand de uitkomsten wilt delen.

Ik heb meegedaan met een groepsgesprek, maar wil toch mijn eigen gedachten kwijt. Kan dit?
Dit is zeker mogelijk, u kunt de weblink gewoon invullen. Kies dan de antwoordmogelijkheden die voor u van toepassing zijn.

Ik of iemand in mijn omgeving kan de weblink niet zelf invullen.
Als u of iemand uit uw omgeving de weblink niet zelf kan invullen, dan kan iemand anders voor u uw inbreng invoeren, bijvoorbeeld iemand uit uw directe omgeving of parochie. Uw inbreng is dan wel bekend bij degene die uw inbreng invoert. Mocht u dit liever niet willen, dan kan uw inbreng worden gemaild naar synode@bisdomdenbosch.nl, of per post worden gestuurd naar het bisdom. Dan zullen wij uw inbreng invullen.

Ik heb de weblink al eens ingevuld, kan ik mijn antwoorden nog aanvullen?
U kunt de weblink vaker invullen. U krijgt daarvoor een code in de weblink. Mocht u deze code kwijt zijn, dan kunt u alsnog de weblink invullen. U zult dan alleen de achtergrondvragen nogmaals moeten invullen.

Ik heb al input gestuurd naar synode@bisdomdenbosch.nl. Moet ik dit nogmaals in de weblink invullen?
Nee, dit hoeft niet. Maar dit betekent niet dat uw inbreng niet wordt gehoord in de analyse, wij zorgen dat uw inbreng wordt ingevuld in de weblink.

Er worden allerlei achtergrondvragen gesteld. Waarom is dit?
De achtergrondvragen worden gesteld om de analysemogelijkheden uit te breiden. Zo kunnen de antwoorden van verschillende groepen worden uitgelicht, denk bijvoorbeeld aan vrouwen of katholieken die nauwelijks naar de kerk gaan. Zo proberen we de groepen die misschien minder vaak gehoord worden, toch een duidelijke stem geven.