Terugblik op Impulsdag: elkaar inspireren om generaties te verbinden

Terugblik op Impulsdag: elkaar inspireren om generaties te verbinden

Impulsdag: elkaar inspireren om generaties te verbinden
In het kader van het speerpunt familie- en gezinspastoraat van Mgr. De Korte werd de Impulsdag dit jaar breder georganiseerd, namelijk voor alle betrokkenen en geïnteresseerden van en in het tiener-, jongeren-, familie- en gezinspastoraat. Een 30-tal pastorale krachten, pastoors, vrijwilligers en geïnteresseerden kwamen zaterdag 8 februari samen in de H. Odaparochie in Sint Oedenrode om elkaar te ontmoeten, inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisselen over het thema “Generaties verbinden”.

Even stil staan
Diaken René Lamers, bisschoppelijk gedelegeerde voor Jeugd en Jongeren, opende de dag met een vurige getuigenis waarin hij ons stil liet staan en liet nadenken over ons geloofsleven en onze houding in de kerk. “Hoe beleef jij de kerk nu?” en “Wie wil jij zijn voor de ander en voor God?” waren enkele pakkende vragen waarmee hij ons aan het denken heeft gezet. Ondersteund door een eigen versie van het filmpje “Wij hebben jouw hart nodig” riep hij ons op hartelijk en open te zijn naar de ander, om zo met een hoopgevende en vreugdevolle houding een uitnodigende kerk te vormen.

Aan de slag
Na een korte pauze zette de dag zich voort met workshops. Er waren twee opties, een praktisch ingestoken workshop “Breek de tempel af”, waarin out of the box nagedacht en gebrainstormd kon worden over de woorden van René en de inhoud van het filmpje. Als alles zou kunnen en niks onmogelijk zou zijn, hoe zouden wij het willen aanpakken in onze parochie om meer verbinding te creëren en generaties nader tot elkaar te brengen?
In de tweede workshop “Liefde is de motor”, werd de mogelijkheid geboden met elkaar in gesprek te gaan en gedachten en ervaringen uit te wisselen over de inhoud van de ochtend en bovengenoemde vraag.

Een van de deelneemsters van de gespreksworkshop: “Eigenlijk zit er een grote generatie-kloof tussen de mensen die de kerk bezoeken. De dertigers, veertigers en vijftigers ontbreken. De manier waarop de ‘ouderen’ vieren, begrijpen de jongeren en tieners echt niet meer. Vraag de priester of de diaken bij het preken eens de kerk in te lopen en mensen aan te spreken; interactie. Hiervoor is nodig dat er in de liturgie ruimte is om iets uit te proberen, zonder dat het meteen perfect moet zijn. ‘Er is plaats voor jou, zonder oordeel.’”

Vol goede moed
De ochtend werd afgesloten met een plenaire terugkomst, waarin de bevindingen van de verschillende workshops met elkaar werden gedeeld, en een kort gebedsmoment. Tijdens de lunch was er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en verder te praten over alle nieuwe ideeën. “Laten wij de druppel in het water zijn die de kringen verder brengt” kwam er uit een van de workshops naar voren. Een inspirerende uitspraak voor een inspirerende dag!