Terugblik ontmoeting Pauselijk gedecoreerden

Terugblik ontmoeting Pauselijk gedecoreerden

800 jaar Sint-Jan
In 2022 vieren we 800 jaar Sint-Jan. De Sint-Jan is al vele eeuwen een vast ankerpunt van onze stad. De middeleeuwse kathedraal en de stad ’s-Hertogenbosch zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Sint-Jan is een levend monument en wordt nog dagelijks gebruikt waarvoor ze acht eeuwen geleden is gesticht. Verleden, heden en toekomst van de Sint-Janskathedraal worden in 2022 extra belicht. De Sint-Jan: hartelijk, gastvrij en open. Er zijn veel verschillende activiteiten om dit jubileum te vieren, klik daarvoor hier.

Pauselijk gedecoreerden
In het kader van het 800-jarig bestaan van de Sint-Jan heeft Mgr. De Korte alle pauselijk gedecoreerden in ons bisdom uitgenodigd om naar de kathedraal te komen. In het bisdom zijn velen pauselijk onderscheiden voor hun grote inzet voor de (lokale) Kerk en de samenleving.

Op woensdag 29 juni, hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus, werden de gedecoreerden door bisschop De Korte ontvangen als blijk van grote waardering. Daarnaast was het mooi dat de pauselijk gedecoreerden elkaar informeel konden ontmoeten na afloop van de viering onder het genot van een broodje.

Het was een zeer geslaagde dag. Zie hier de foto’s van de viering.