Terugblik diakenwijding Martijn Derks

Terugblik diakenwijding Martijn Derks

Op zaterdag 6 november, op het feest van de HH. Verkondigers van het geloof in onze streken, is Martijn Derks door bisschop De Korte tot diaken gewijd. De wijding vond plaats in de Sint-Janskathedraal waar veel familie, vrienden, parochianen en leden van de gemeenschap Emmanuel waren samengekomen. Bisschop De Korte stond in zijn homilie stil bij de zending van Christus, de metafoor van het Licht en het feest van de geloofsverkondigers, de missionarissen van vroegere tijden. De bisschop gaf aan dat Martijn een nieuwe missionaris mag zijn in deze tijd. De bisschop riep de aanwezigen op om met het synodale proces goed te luisteren naar Gods Geest.

De wijding werd voorafgegaan door een retraite waaraan de kandidaat-diaken samen met seminaristen, studenten van het Bonifatiusinstituut en jongemannen die in parochies werkzaam zijn met het oog op hun wijding in de toekomst hebben deelgenomen. De retraite werd geleid door Vader Pierik in het bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt.

Martijn Derks, lid van de gemeenschap Emmanuel, zal als diaken toetreden tot het pastorale team van de Goede Herder-parochie in Tilburg.

Foto: Wim Koopman
Hieronder is de hele viering terug te kijken.