Stille Zaterdag en Paaswake uit de kathedraal

Stille Zaterdag en Paaswake uit de kathedraal

De plechtigheid van de Paaswake wordt dit jaar in beslotenheid gevierd.

Op Paaszaterdagavond na het invallen van de duisternis komen de gelovigen samen. De Paaskaars wordt de donkere kathedraal binnengedragen. Dan weerklinkt de lofzang op de Paaskaars. Een wake van lezingen en gebeden volgt om uit te monden in het feestelijk gloria van de Mis en het Paasalleluia. Als ook de hernieuwing van de doopbeloften heeft plaatsgevonden vindt de feestelijke eucharistie van Pasen plaats.

Plebaan Vincent Blom geeft een inleiding op Stille Zaterdag:

Voorafgaande aan de viering van de Paaswake is er jaarlijks het Vuur op de Parade. Dit jaar heeft dit niet door kunnen gaan. Zie onderstaand filmpje over Vuur op de Parade:

Hier kunt u op YouTube de vieringen vanuit de Sint-Janskathedraal volgen. Ongeveer een kwartier voor tijd vindt u hier de stream naar de live uitzending.

De viering van de Paaswake is hieronder terug te kijken (helaas met enkele technische problemen):