Sacrament van de Ziekenzalving

Sacrament van de Ziekenzalving

De Ziekenzalving: de kracht van Christus’ Pasen bij ernstige ziekte.

Al zijn wij door ons doopsel innerlijk een nieuwe schepping, al hebben het eeuwig leven al in ons, we zijn hier op aarde nog heel uitdrukkelijk onderworpen aan de gevolgen van de oude schepping: lijden, verdriet, pijn, angst. Dat wordt heel duidelijk als een ernstige ziekte ons treft waarbij het gevaar van sterven in zicht kan komen. We zijn geroepen om naar het voorbeeld van Christus ons kruis te dragen in vertrouwen en hoop. We mogen zeker zijn dat God ons opricht: ofwel opricht uit de lichamelijke ziekte en ons geneest ofwel opricht door ziekte en dood heen tot het eeuwig leven bij Hem. In die vaak zware en moeilijke situatie mogen we de verrezen Heer en zijn genezende kracht ontmoeten in het sacrament van de ziekenzalving. In de zalving van de Kerk geneest en sterkt Hij ons, richt Hij op uit onze zwakheid tot zijn verheerlijkt, eeuwig leven.

Ziekenzalving