Roepingendag

Roepingendag

ROEPINGENDAG

Wat vraagt God aan mij?
Welk plan heeft Hij met mij?
Welke stap zou ik kunnen zetten?
En zit ik wel op de juiste weg?

Ben je in de leeftijd tussen 17 en 35 jaar, dan nodigen we je van harte uit om rond deze vragen bijeen te komen. Die vragen malen vast wel eens door je hoofd als je nadenkt over je leven en je roeping, over werk en studie. Je hoeft niet alleen te zitten met die vragen. In onderlinge dialoog, in gesprek met begeleiders, in stilte en gebed, kan er ruimte gegeven worden aan deze kwesties en kunnen antwoorden op de vragen worden gevonden.

Wanneer:
23 november 2019
Waar:
Sint-Janscentrum, Papenhulst 4, 5211 LC ‘s-Hertogenbosch
Aanmelden:
Graag …… maar het is niet verplicht. Je bent van harte welkom!

Programma

tijdprogramma-onderdeel
09.00Deelname aan Lauden (ochtendgebed) en eucharistieviering samen met studenten en cursisten van het Sint-Janscentrum
10.00Koffie / thee en ontvangst door rector F. De Rycke
10.30Inleiding op het thema roeping door pastoor R. Wilmink Kennismaking met elkaar
11.00Luisteren naar een roepingsverhaal (getuigenis) en samen in gesprek
12.15Middaggebed
12.30Maaltijd, samen met docenten, studenten en cursisten
13.15Even samen afwassen en opruimen, en dan
13.45Warmlopen voor het geloof in Het Bossche Broek
14.45Opnieuw een getuigenis: leven in een gemeenschap en gesprek over en naar aanleiding van wat er verteld is
16.00Deelname aan de Vespers (avondgebed)samen met studenten en cursisten van het Sint-Janscentrum
16.15Koffie / thee en tot ziens?!

Aanmelden voor deze dag is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld (ook in verband met de lunch). Dit kan bij de rector van het Sint-Janscentrum, via email: receptie@sint-janscentrum.nl of telefonisch: 073 613 20 00.