Red Wednesday: Sint Jan op 27 november rood aangelicht

Red Wednesday: Sint Jan op 27 november rood aangelicht

#RedWednesday

De Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch wordt woensdag 27 november 2019 ’s avonds samen met honderden andere kerken wereldwijd en zeker dertig kerken in Nederland rood aangelicht. Met de actie #RedWednesday vraagt het bisdom ‘s-Hertogenbosch samen met de parochie van de heilige Maria en heilige Johannes aandacht voor vrijheid van godsdienst en de vervolging van christenen.

Ook wordt in de kerk tijdens een Heilige Mis gevierd voor mensen die om hun geloof worden vervolgd én voor hun vervolgers. De parochie doet mee aan #RedWednesday, een internationale campagne van de stichting Kerk in Nood, om bewustzijn te creëren voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en om aandacht te vragen voor de schaal waarop in het bijzonder Christenen vandaag de dag worden vervolgd.

Volgens een recent rapport van Kerk in Nood is de vervolging omwille van geloof de laatste twee jaar verder toegenomen. Directeur Peter Broeders: “De vrijheid van godsdienst is een mensenrecht. Niemand mag worden lastig gevallen, gediscrimineerd worden in werk of huisvesting, of bedreigd worden met het ontnemen van vrijheid of zelfs zijn of haar leven, alleen vanwege diens geloof. Helaas constateren we wereldwijd steeds meer van dergelijke schendingen, waar amper aandacht voor is in ons eigen land.” Met #RedWednesday wil Kerk in Nood mensen bewust maken van de vervolging van gelovigen – vooral minderheden – en oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen.

Mgr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch vindt het belangrijk dat de kathedraal meedoet met #RedWednesday. “Vrijheid van godsdienst is een groot goed. Geloven kan nooit samengaan met dwang en geweld. Helaas moeten wij constateren dat miljoenen christenen in vele landen omwille van hun geloof in Christus worden vervolgd. Het is goed dat wij voor hen bidden en in hun noden voorzien. ‘Red Wednesday’ is een prima actie om voor de christenvervolging aandacht te vragen.”

De Heilige Mis met hulpbisschop R. Mutsaerts in de rood verlichte Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch begint woensdag 27 november om 17.30 uur. Aansluitend volgt er een korte presentatie over het thema in het kantoor van Kerk in Nood aan de Peperstraat 11, op korte afstand van de kathedraal.