Pauselijke onderscheiding en overlijden Ton Streppel

Pauselijke onderscheiding en overlijden Ton Streppel

Zojuist bereikte ons het verdrietige bericht dat na een kort maar zwaar ziekteproces dhr. Ton Streppel op 29 december is overleden. Kort voor zijn overlijden is dhr. Streppel op zijn ziekbed nog benoemd tot Ridder in de Orde van Sint Silvester, vanwege zijn grote verdienste voor het bisdom ’s-Hertogenbosch en in het bijzonder de parochie Heilige Maria in Rosmalen en ’s-Hertogenbosch. Onze bisschop, Mgr. dr. Gerard de Korte heeft op deze wijze zijn erkentelijkheid en dankbaarheid voor de inzet en betrokkenheid van dhr. Ton Streppel willen uitdrukken.

Dhr. Streppel is op 23 december benoemd tot Ridder in de Orde van Sint Silvester.
Dhr. Streppel was sinds 1 januari 2011 lid van het bestuur van de Mariaparochie, nadat hij begin jaren negentig penningmeester was van de Sint Lambertusparochie in Rosmalen en later bestuurlijk betrokken bij de Pastorale Eenheid Heilige Maria & Heilige Johannes. In het bestuur van de H. Mariaparochie bekleedde dhr. Streppel tot medio 2021 de functie van vicevoorzitter. Op grond van zijn deskundigheid en ervaring behartigde hij als bestuurslid zaken rond het vastgoed van de parochie.

Op basis van zijn kennis en kunde was dhr. Streppel ook actief binnen het bisdom ‘s-Hertogenbosch, middels zijn lidmaatschap van de Raad voor Economische Aangelegenheden. Deze Raad adviseert de bisschop over tal van financiële zaken. Daarnaast had dhr. Streppel zitting in het bestuur van het beleggingsfonds van het bisdom.

Met de pauselijke benoeming tot ridder in de orde van Sint Silvester willen de bisschop van ’s-Hertogenbosch en het parochiebestuur van de parochie H. Maria hun waardering en dank uitspreken voor de bijzondere en tomeloze inzet en betrokkenheid van dhr. Streppel.

Moge hij thuiskomen bij de Levende God.