Pastorale krachten met een zending voor familie- en gezinspastoraat

Pastorale krachten met een zending voor familie- en gezinspastoraat

Ze zijn al aan het werk in een aantal parochies: jonge pastorale krachten met een specifieke zending voor missionair gezins- en familiepastoraat. Andere parochies zijn geïnteresseerd. Wat zijn de ervaringen van deze werkers in het familiepastoraat?

In een avondbijeenkomst delen twee van deze jonge pastorale krachten de belangrijkste wapenfeiten tot nu toe, en vertellen zij waar zij tegenaan lopen. Waar moet een parochie op letten wanneer zij zo’n pastorale kracht aanstellen? En vooral: wat kun je verwachten?

Ook voor parochies die deze weg niet inslaan zijn de ervaringen van deze jonge pastorale werkers interessant. Wat komen zij tegen, welke overwegingen hebben zij daarbij en welke keuzes maken zij?

Danny Hakvoort (Heilige Franciscusparochie Bommelerwaard) en Marieke Drent (Heilige Martinsuparochie Cuijk) nemen ons een avond mee in hun pionierswerk.

Wanneer: Woensdag 23 oktober 2019 19.30 uur

Locatie: Bisdomkantoor Parade 11, 5211 KL ’s-Hertogenbosch

Contactpersoon: Manon van den Broek mvdbroek@bisdomdenbosch.nl

Graag aanmelden via mail: avdels@bisdomdenbosch.nl