Oudercatechese; dichterbij dan u denkt

Oudercatechese; dichterbij dan u denkt

Familiepastoraat betekent vaak méér vormingsmomenten voor ouders. Het goede nieuws is dat ouders hiervoor gemotiveerd zijn. Ze willen graag méér begrijpen van wat ze meemaken. Maar hoe raken we de juiste snaar? We kunnen de ouders net als onze kinderen een film of een werkboek geven. We kunnen ook direct met hen in contact treden.

We nodigen u uit voor een studiemiddag waarin dr. Bill Banning ons meeneemt in het vertellen en bespreken van geloofsverhalen, zo dat ze jonge mensen dichterbij komen. De verhalen van bijv. Jonas en Zacheüs worden een hulp om aan het leven hier en nu te groeien, en om tot diepere integratie te komen. Het gaat om Bijbelverhalen, maar ook over rituelen en symbolen zoals het waarom van een links en rechts ronddraaiend wierookvat of de diepere betekenis van de Davidsster. Alle onderwerpen die ter sprake komen zijn in de praktijk talloze malen aan de orde geweest.

Bill Banning is theoloog en docent levensbeschouwing op het d’Oultremontcollege te Drunen. In 2015 promoveerde Bill Banning aan de Tilburg University op het proefschrift: Leraren, wat boeit jullie? Theoretisch en empirisch onderzoek naar roeping binnen het professioneel zelfverstaan.

De studiemiddag vindt plaats op donderdag 16 maart in Drunen Raadhuisplein 2 5151 JH Drunen. In het zaaltje links van de Sint Lambertuskerk.
Er is inloop vanaf 13.00 u. Om 13.15 u start het programma met een uitleg van Bill. Daarna volgen twee rondes waarin we zelf oefenen met het bespreken van een geloofsverhaal. Na een terugkoppeling sluiten we om 16.00 u af.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via aanmelding@bisdomdenbosch.nl.

 

Afdeling Familiepastoraat bisdom van ‘s-Hertogenbosch