Opleiding – vorming

Basiscursus Theologie

Het katholiek geloof blijft binnen het bisdom van ’s-Hertogenbosch alleen een levende kracht, zo schreef Mgr. Gerard de Korte in 2018 in het Kringblad van het Sint-Janscentrum, als er dragers zijn van dat geloof: mannen en vrouwen die leven in verbondenheid met de Bijbelse God die ons in Jezus Christus onvoorwaardelijk lief heeft.

De geloofsgemeenschappen kunnen alleen bestaan als er voldoende mensen en middelen zijn en blijven. De parochies hebben behoefte aan inspirerende herders, priesters die zich inspannen voor mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd, alsook aan diakens en pastoraal werkers die vanuit een diepe relatie met Christus en in kracht van de heilige Geest, mensen enthousiast maken voor het geloof.

De toekomst van de Kerk in ons bisdom is kwetsbaar. Er zijn veel oudere gelovigen en relatief weinig jonge mensen. Het aantal betaalde krachten zal eerder kleiner dan groter worden. Naast bezoldigde priesters, diakens en pastoraal werkers zullen wij steeds meer behoefte hebben aan onbezoldigde diakens en onbezoldigde catechisten.

Met de opleiding godsdienstwetenschap (van het Sint Bonifatiusinstituut) tracht het bisdom in de behoefte van deze onbezoldigde goedgeschoolde pastorale krachten te voorzien. Om nieuwe studenten een goede start van hun opleiding te geven, biedt het Sint-Janscentrum een Basiscursus Theologie aan bestaande uit drie modules die los van elkaar gevolgd kunnen worden:

1) Kennismaking met de christelijke theologie;
2) Inleiding in de filosofie;
3) Wegwijs in de Catechismus van de katholieke Kerk

De cursuslocatie is het Sint Janscentrum, Papenhulst 4 te ‘s-Hertogenbosch.

Folder:  folder basiscursus theologie

Formulier aanmelding:  aanmeldformulier basiscursus theologie 

Cursusdata:
2022-2023:

Module 1
Kennismaking met de christelijke theologie (4 bijeenkomsten)
donderdag 2 juni, donderdag 9 juni, donderdag 16 juni en donderdag 23 juni
van 19.30 tot 21.30 uur.

Module 2
Inleiding in de filosofie (5 bijeenkomsten)
maandag 5 september, dinsdag 6 september,
donderdag 8 september en vrijdag 9 september
van 09.00 tot 12.00 uur
woensdag 7 september
van 14.00 tot 17.30 uur

Module 3
Wegwijs in de Catechismus van de katholieke Kerk (8 bijeenkomsten)

zaterdagen:
17 september 2022, 12 november 2022, 21 januari 2023, 25 maart 2023
van 10.00 tot 12.30
donderdagen:
20 oktober 2022, 15 december 2022, 16 februari 2023, 13 april 2023
van 19.30 tot 21.30 uur