Opleiding – vorming

Basiscursus Theologie

Het katholiek geloof blijft binnen het bisdom van ’s-Hertogenbosch alleen een levende kracht, zo schreef Mgr. Gerard de Korte in 2018 in het Kringblad van het Sint-Janscentrum, als er dragers zijn van dat geloof: mannen en vrouwen die leven in verbondenheid met de Bijbelse God die ons in Jezus Christus onvoorwaardelijk lief heeft.

De geloofsgemeenschappen kunnen alleen bestaan als er voldoende mensen en middelen zijn en blijven. De parochies hebben behoefte aan inspirerende herders, priesters die zich inspannen voor mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd, alsook aan diakens, pastoraal werkers en catechisten die vanuit een diepe relatie met Christus en in kracht van de heilige Geest, mensen enthousiast maken voor het geloof.

Het Sint-Janscentrum -het opleidingshuis van het bisdom van ’s-Hertogenbosch- biedt opleidingen voor hen die geroepen zijn om priester te worden (voltijdsopleiding) en voor hen die als diaken of catechist in de parochie aan het werk willen (opleiding in deeltijd).

Om deze (toekomstige) studenten een goede start van hun opleiding te geven, is er de Basiscursus Theologie.
De cursus omvat drie los van elkaar te volgen modules:

1) Kennismaking met de christelijke theologie;
2) Inleiding in de filosofie;
3) Wegwijs in de Catechismus van de katholieke Kerk.

De cursuslocatie is het Sint Janscentrum, Papenhulst 4 te ‘s-Hertogenbosch.

Folder: basiscursus theologie 2023-2024

Formulier aanmelding:  aanmeldformulier basiscursus theologie 

Cursusdata:
2023-2024:

Module 1
Kennismaking met de christelijke theologie (4 bijeenkomsten)
donderdag 1 juni, donderdag 8 juni, donderdag 15 juni en donderdag 22 juni
van 19.30 tot 21.30 uur.

Module 2
Inleiding in de filosofie (5 bijeenkomsten)
21 t/m 25 augustus 2023
van 09.00 tot 12.30 uur

Module 3
Wegwijs in de Catechismus van de katholieke Kerk (8 bijeenkomsten)

zaterdagen:
16 september 2023, 18 november 2023, 27 januari 2024, 16 maart 2024
van 10.00 tot 12.30
donderdagen:
12 oktober 2023, 14 december 2023, 22 februari 2024, 11 april 2024
van 19.30 tot 21.30 uur