Opleiding – vorming

Basiscursus Theologie

In een achttal bijeenkomsten worden de grote thema’s uit het katholieke geloof, in hun onderlinge samenhang, besproken aan de hand van de Catechismus van de katholieke Kerk.

De cursus is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor het geloof van de katholieke Kerk en er meer van wil weten. De cursus wordt aanbevolen voor kandidaten die overwegen zich aan te melden voor de diaken- of catechistenopleiding.

De cursus omvat groepsbijeenkomsten en enige mate van zelfstudie. D.w.z. iedere bijeenkomst wordt thuis voorbereid (verkenning van het thema) en na iedere cursusbijeenkomst (waarin het thema wordt verbreed) wordt thuis (ter verdieping) een schriftelijke opdracht gemaakt.

De cursus wordt gegeven op zaterdagen, telkens van 10.00 tot 12.30 uur gevolgd door een middagmaal.
De cursuslocatie is het Sint Janscentrum, Papenhulst 4 te ‘s-Hertogenbosch.

Folder:   basiscursus theologie (2020-2021)

Formulier aanmelding:  basiscursus theologie (2020-2021)

Cursusdata:
2021-2022:
De cursus wordt in het studiejaar 2021-2022 niet aangeboden.