Online viering voor gezinnen met Kerstmis; organiseer het snel zelf in je parochie!

Online viering voor gezinnen met Kerstmis; organiseer het snel zelf in je parochie!

Afgelopen weken is er in parochies snoeihard gewerkt om toch Kerstmis te kunnen vieren met de gezinnen. Kersttochten per familie, drive-in bij de kerststal, aangelichte kerken, challenges, voorleesactiviteiten en wat niet nog meer. In de lockdown die onlangs is afgekondigd, moeten veel van die activiteiten weer worden aangepast, en sommige activiteiten kunnen zelfs niet doorgaan. Een zware dobber voor alle betrokkenen.

Het bisdom (familiepastoraat) biedt u mogelijkheden aan om snel zelf toch met de gezinnen te kunnen vieren met Kerstmis. De eerste suggestie is om bij de kerststal in de plaatselijke kerk een gebedsviering te houden. Hierbij kunnen de figuren in de kerststal een belangrijke en beeldende rol spelen. De voorbede kan worden samengesteld uit intenties van communicanten, vormelingen, doopouders, enz. Deze viering kan worden gestreamd. Dat kan een livestream zijn. De viering kan ook van tevoren worden opgenomen, en op kerstavond worden gestreamd. Deze ongemakkelijke lockdown geeft ons de ruimte én de uitdaging hierbij de hulp in te roepen van parochianen die dit kunstje beheersen, maar vaak buiten beeld blijven.

De tweede suggestie is om een viering via Teams of Zoom te houden. Gezinnen kunnen via een QR code of mail hun belangstelling kenbaar maken, en een link krijgen. Tijdens deze online bijeenkomst deelt u een PowerPoint presentatie met een verhaal, liedjes, gebeden. Een voorbeeld voor de vierde zondag van de Advent vindt u hier. In verschillende parochies wordt gewerkt aan zo’n viering voor het feest van Kerstmis zelf. Mail naar familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl en u ontvangt PowerPoints die met ons zijn gedeeld. Heeft u al een PowerPoint voor Kerstmis klaar? Deel hem met ons, om ook andere parochies van dienst te kunnen zijn. Zo maken we zichtbaar wat er allemaal wél gebeurt. Een mooi en krachtig  teken in deze tijd.