Missie Visie Strategie Familiepastoraat

Missie Visie Strategie Familiepastoraat

Missie Visie Strategie Begroting voor het driejarig diocesaan project Familiepastoraat: september 2020 – september 2023

Wat vooraf ging
De nota ‘Samen bouwen in vertrouwen’ van Mgr. de Korte is onze basis. We maken deel uit van de missie dat meer jonge gezinnen betrokken raken bij de parochies. Catechese en vorming voor het hele gezin zijn hierbij belangrijk. Om dit te bereiken is onder andere dit project Familiepaspastoraat in het leven geroepen. Doel is het versterken van Familiepastoraat in de 60 parochies van het bisdom.

De term Familiepastoraat
Familiepastoraat heeft de dynamiek van een familie als aangrijpingspunt: geloof beleven, (geloofs)opvoeding, initiatie in de kerk, duurzame en liefdevolle relaties vormen en onderhouden. Vruchtbaar zijn. Repareren waar gaten zijn gevallen. Het samenleven van de generaties. Team Familiepastoraat is de naam van de diocesane dienst die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project.

Missie
Team Familiepastoraat werkt aan licht, sprankelend Familiepastoraat vol energie, in alle 60 parochies van het bisdom.

Visie
Pijlers van goed Familiepastoraat:

  1. Parochies zijn veilig voor gezinnen, zowel geestelijk als fysiek.
  2. Er is catechese/ vorming voor alle leeftijdscategorieën.
  3. Families ontmoeten er elkaar.
  4. Families vieren met elkaar, liefst elke zondag
  5. Er is aandacht voor het bouwen aan duurzame relaties binnen gezinnen.
  6. Families staan in hun kracht, ze komen tot zelfontplooiing binnen de geloofsgemeenschap.

Strategie
Werkers samenbrengen​ om ze te “voeden” en te bemoedigen, met als doel dat ze in een positieve energie komen te staan. Hierdoor nodigen we ze uit om (weer) te gaan creëren.

  1. Procesbegeleiding en coaching van parochies
  2. Plug-ins; Kant en klare programma’s, on-/offline, die zonder veel extra voorbereiding ingezet kunnen worden in het Familiepastoraat.