Mgr. De Korte nodigt u uit voor de netwerkbijeenkomst

Mgr. De Korte nodigt u uit voor de netwerkbijeenkomst

Na drie jaar mag ik u weer uitnodigen voor de netwerkbijeenkomst van het bisdom en u gastvrij ontvangen in Bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt op dinsdag 21 maart 2023.

Deze netwerkbijeenkomst zal in het teken staan van Gastvrijheid, Synode en consensus.

De avond begint met een kop soep en een broodje en wordt vervolgd met een vesperviering.

Hierna verzorgt dr. Sjoerd Mulder een inleiding over het genoemde thema.

Dr. Sjoerd Mulder redigeerde mede de bundel over het synodale proces ‘Op weg naar een luisterende kerk’. Als kerk willen we graag gastvrij zijn, en we doen ons best om ons zo te presenteren. Maar vanuit welk motief doen we dat? Kloppen onze theologische vooronderstellingen wel? En zijn we bereid om de consequenties van een werkelijk gastvrije kerk te aanvaarden? Volgens hem biedt dit niet alleen uitdagingen, maar ook kansen om opnieuw te ontdekken wat er nu van de kerk gevraagd wordt. Hij schrijft regelmatig voor dagblad Trouw. Dr. Mulder is als universitair docent systematische theologie verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg.

Na de inleidende lezing worden u door afdelingen van het bisdom workshops aangeboden -in twee rondes- waar u uit kunt kiezen.
Het betreft de volgende workshops:
Archief: Beheer parochiearchief
Bouwzaken: Toekomst voor parochieel onroerend goed
Diaconie en caritas: De diaconale monitor: synodaal op weg naar consensus
Familie- en gezinspastoraat: Luisterend in beweging komen
Jong Bisdom Den Bosch: De kerk van vroeger, de toekomst en vandaag: tochtgenoot zijn
Missie: De grote missie-uitdagingen van onze tijd
Opleiding – vorming: Beter Horen
Pastorale diensten gezamenlijk: DOCAT

Hier kunt u een uitgebreide beschrijving van de workshops lezen.

Het programma van 21 maart 2023 is als volgt:
17.45  Ontvangst met soep en een broodje
18.15  Vesperviering in de kapel
18.45  Inleiding door de heer dr. Sjoerd Mulder
19.30  Eerste ronde workshops
20.30  Koffiepauze
21.00  Tweede ronde workshops
22.00  Afsluitende borrel

Ik stel het zeer op prijs, wanneer ik u dinsdag 21 maart vanaf 17.45 uur mag verwelkomen in Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt.
Voor deze bijeenkomst kunt u zich via dit opgaveformulier aanmelden.

In Christus verbonden.

Mgr. dr. G.J.N. de Korte
bisschop van ’s-Hertogenbosch