JBDB on Tour in Tilburg

JBDB on Tour in Tilburg

Vrijdagavond 13 december vond de tweede verdiepingsavond van Jong Bisdom Den Bosch plaats met een tiental jongeren, die samen kwamen, aandachtig luisterden naar en in gesprek gingen met Mgr. de Korte en Embregt Wever rondom ‘Laudato Si’. De avond vond plaats bij Elim (Fraters van Tilburg).

Hart voor Moeder Aarde
Deze tweede avond stond in het teken van de wereld. “In het begin maakte God de hemel en de aarde…”, staat er te lezen in het Bijbelse boek Genesis. Hoe ga je christelijk om met deze wereld? En kun je daarin een verschil maken? “De schepping verwijst naar de Schepper. Wie de schepping schendt, schendt de Schepper”, aldus Mgr. de Korte toen hij ons meenam door de pauselijke encycliek ‘Laudato Si’. Een open en toegankelijke avond volgde doordat deze encycliek werd uitgelegd en dicht bij de jongeren werd gebracht. Mgr De Korte: “De paus wilt met dit document niet zozeer stellige antwoorden geven, maar met name kritische vragen stellen en de wereld wijzen op blinde vlekken, waarna er een dialoog kan en mag ontstaan”.

Ecologische bekering
Na een korte pauze nam Embregt Wever, werkzaam bij het bisdom van ’s-Hertogenbosch voor diaconie en missie, het woord. Ecologische bekering kan op meerdere vlakken ontstaan, waaronder spiritueel en in de opvoeding, maar ook als politieke verantwoordelijkheid of liefde als drijfveer. “Een gesprek met jongeren volgde, waarbij er absoluut tijd te kort was. Een uitdaging aan jongeren om dit mee te nemen op hun hartstocht”, aldus medewerker JBDB Ingrid van Zeeland.
We sloten de avond muzikaal af met het zonnelied van Franciscus ‘Laudato Si’, waarna jongeren nog gezellig na bleven praten tijdens de borrel.

De volgende verdiepingsavond zal plaatsvinden in samenwerking met de Katholieke Studenten Nijmegen (KSN) in Nijmegen op donderdag 13 februari 2020.
Jongeren (16-30 jaar) zijn van harte welkom om mee te gaan op deze hartstocht!