Inspiratieavond voor PCI-besturen

Inspiratieavond voor PCI-besturen

Veel parochies kennen een parochiële charitieve instelling (PCI). Deze financiële fondsen zijn een belangrijk onderdeel van de kerk. Zij geven immers zeer concreet handen en voeten aan Gods liefde in de wereld door het – financieel of op een andere wijze – ondersteunen van mensen in nood.

Veelal doen PCI-bestuursleden dit werk vrijwillig, bescheiden en in stilte. Zo stil zelfs dat veel parochianen niet van het PCI-bestaan afweten.

Om u te ondersteunen in uw werk en om de mogelijkheid te bieden om andere PCI-besturen te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen, bieden we u deze Inspiratieavond aan. De bisschop zal deze avond inleiden en Ellen Hogema, docent Praktische Theologie aan de Fontys Hogeschool zal vanuit haar jarenlange ervaring een lezing houden over de stand van de diaconie in Nederland. En natuurlijk is er gelegenheid om met elkaar en met de bisschop in gesprek te gaan.

Voor deze PCI-bestuursleden organiseert het bisdom op donderdag 1 september 2022 een inspiratieavond. Deze vindt ‘live’ plaats in Den Bosch en vanaf 19.00 uur start de inloop.

Jeroen Goosen en Karin Bornhijm