In Memoriam W.M. van Sleeuwen

In Memoriam W.M. van Sleeuwen

Op 8 augustus 2022 is te ‘s-Hertogenbosch overleden de zeereerwaarde heer Wilhelmus Maria (Wim) van Sleeuwen, emeritus-pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans te Schijndel.

De zeereerwaarde heer Van Sleeuwen is geboren in Boekel op 25 februari 1937 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 27 mei 1961.
Zijn eerste benoeming in het bisdom van ’s-Hertogenbosch was als kapelaan van de parochie H.H. Antonius van Padua en Barbara te Tilburg van 1961 tot 1966. Vervolgens was hij werkzaam als kapelaan van de parochie H. Servatius te Schijndel van 1966 tot 1988.
Per 1 oktober 1988 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans te Schijndel uit welke functie hem wegens emeritaat per 1 maart 2002 eervol ontslag is verleend.

Moge hij rusten in vrede!

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.