In Memoriam R.W.M. Geurts

In Memoriam R.W.M. Geurts

Op 12 juni 2020 is te Tilburg overleden de eerwaarde heer Rein Willem Marie Geurts, emeritus-diaken van de parochie Heilige Lambertus te Udenhout.

Diaken Geurts is geboren te Hilvarenbeek op 22 augustus 1948 en tot permanent diaken van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 26 september 1998. Per 1 oktober 1998 werd diaken Geurts benoemd tot diaken van de parochies Sint Caecila te Berkel-Enschot (tot 1 mei 2001) en Heilige Lambertus te Udenhout uit welke functie aan hem vanwege zijn gezondheid per n1 januari 2005 eervol ontslag is verleend.

Moge hij rusten in vrede!

N.B. Vanwege het coronavirus zal de uitvaart in besloten kring plaatsvinden.