In Memoriam pater Th.H.M. Lamers o.carm

In Memoriam pater Th.H.M. Lamers o.carm

Op 27 april 2020 is ten gevolge van het corona-virus te Uden overleden de zeereerwaarde pater Theodorus Hendrikus Maria Lamers o.carm, emeritus pastor van de parochie Titus Brandsma te Oss.

Pastor Lamers is geboren te Oosterhout op 6 augustus 1937 en tot priester van de Orde van de Karmelieten gewijd op 8 8 maart 1964.

Vanaf 1 mei 1994 was hij werkzaam als pastor in de Titus Brandsmaparochie te Nijmegen waarna hij per 1 januari 1999 werd benoemd tot pastor van de parochie Titus Brandsma te Oss uit welke functie aan hem per 1 augustus 2006 vanwege emeritaat eervol ontslag is verleend.

In zijn emeritaat bleef hij assisteren in de verzorgingshuizen De Wellen in Oss en De Nieuwe Hoeven te Schaijk.

Moge hij rusten in vrede!

NB: vanwege het coronavirus heeft de uitvaart in besloten kring plaatsgevonden.