In Memoriam pater M.Th.E.Moons o.praem

In Memoriam pater M.Th.E.Moons o.praem

Op 30 april 2020 is te Heeswijk overleden de zeereerwaarde heer Mathijs Theodorus Etienne Moons o.praem, emeritus pastor van Congregatie van de Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius van Padua te Asten.

Pastor Moons is geboren in Helmond op 18 augustus 1929 en tot priester van de Norbertijner Abdij van Berne gewijd op 5 augustus 1956.

In het Bossche bisdom was hij achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Gemert, parochie H. Gerardus Majella, van 1958 tot 1963 en als kapelaan en later pastoor te Vlijmen, parochie H. Johannes Geboorte, van 1963 tot 1994. Per 14 november 1994 werd hij benoemd tot pastor van de Missiezusters te Asten uit welke functie hem wegens emeritaat per 1augustu 2004 eervol ontslag is verleend. In zijn emeritaat bleef hij als priester assistent in Eindhoven dienstbaar.

Moge hij rusten in vrede!

Vanwege de coronacrisis zal de uitvaart in besloten kring plaatsvinden.