In Memoriam pater Arie C. Wester ofm

In Memoriam pater Arie C. Wester ofm

Op 13 december 2020 is te Laarbeek overleden de zeereerwaarde pater Arie C. Wester ofm, emeritus pastor van de parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout te Beek en Donk.

Pater Wester is geboren in Oudorp op 5 november 1939 en tot priester van de Minderbroeders Franciscanen gewijd op 4 oktober 1970.

Na als vlootaalmoezenier en justitiepastor werkzaam te zijn geweest, was hij in het Bossche bisdom werkzaam als pastor van het Longcentrum Dekkerswald te Groesbeek (van 2005 tot 2007) en als pastoor van de parochies H. Willibrordus te Bakel, H. Willibrordus te Milheeze en H. Margaretha Maria Alacoque te De Rips.

Per 1 juni 2013 werd hij benoemd tot pastor van de parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout uit welke functie hem per 1 januari 2015 vanwege emeritaat eervol ontslag werd verleend. In zijn emeritaat is hij nog tot voor kort dienstbaar gebleven aan de parochie voor liturgische vieringen.

Moge hij rusten in vrede!

De uitvaart zal vanwege de coronacrisis in besloten kring plaatsvinden.