In Memoriam W. Muskens

In Memoriam W. Muskens

Op 18 maart 2021 is te Haaren overleden de zeereerwaarde heer Wilhelmus Josephus Maria Muskens,  emeritus-pastoor van de parochie Heilige Lambertus te Haaren.

De zeereerwaarde heer Muskens is geboren in Oudheusden op 9 augustus 1933 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 23 mei 1959.

Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Kerkdriel (parochie Heilige Martinus) van 1959 tot 1965 en als kapelaan te Heeze (parochie Heilige Martinus) van 1965 tot 1974.  Per 1 juni 1974 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Lambertus te Haaren uit welke functie hem per 1 juli 1999 vanwege emeritaat eervol ontslag werd verleend.

Moge hij rusten in vrede!

 

Uitvaart: donderdag 25 maart 2021 om 13.30 in de Heilige Lambertuskerk te Haaren.